Pomoc

Warunki

 1. O nas

  1. Kim jesteśmy. Jesteśmy Tiqets International B.V., prywatną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, utworzoną zgodnie z prawem holenderskim, założoną i zarejestrowaną w Amsterdamie, w Holandii, mieszczącą się pod adresem James Wattstraat 77, 1097DL, działającą pod nazwą „Tiqets” („Tiqets”, „my”, „nasz”). Jesteśmy zarejestrowani w holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 59620285. Nasz numer VAT to NL853573876B01. Możesz się z nami skontaktować za pośrednictwem naszej strony wsparcia. Tiqets Inc., nasz podmiot prawny w Stanach Zjednoczonych, również należy do grupy Tiqets. Jeśli Twoim krajem zamieszkania są Stany Zjednoczone, Tiqets Inc. jest naszym zarejestrowanym podmiotem sprzedaży.
  2. Jak działamy: Platforma Tiqets. Działamy i ponosimy odpowiedzialność za platformę, która obejmuje stronę internetową www.tiqets.com, podstrony internetowe, powiązane witryny internetowe oraz aplikację na iOS i Android oraz inne aplikacje („Platforma Tiqets”). Platforma Tiqets jest internetowym rynkiem, za pośrednictwem którego dostawcy mogą promować i oferować swoje muzea, zabytki kultury, atrakcje turystyczne i wycieczki („Dostawca”). Pomagamy odwiedzającym Platformę Tiqets odkrywać i wykorzystywać doświadczenia kulturowe, ułatwiając kontakt z produktami i usługami takich dostawców.
  3. Jak to działa: Tiqets jako pośrednik. Umożliwiamy zawarcie umowy za pośrednictwem platformy Tiqets między Tobą, klientem a Dostawcą („Umowa”) w imieniu Dostawcy. Nasze wynikające z umowy stosunki z Tobą (oraz relacje między Tobą a naszymi podwykonawcami) są zatem ograniczone do prawidłowego przekazania Twojego potwierdzenia zamówienia Dostawcy, z którym chcesz zawrzeć umowę („Zamówienie”) oraz transfer danych, które otrzymujemy za pośrednictwem naszych podwykonawców i innych partnerów biznesowych. Tiqets nie jest organizatorem ani sprzedawcą pakietów turystycznych zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302.
 2. Niniejsze Warunki

  1. Przeczytaj, zrozum i zaakceptuj. Niniejsze warunki, wraz z naszą polityką prywatności, dotyczą wszystkich produktów i usług oferowanych na platformie Tiqets. Odwiedzając Platformę Tiqets i korzystając z niej, użytkownik (co oznacza: odwiedzający lub użytkownik będący dorosłą, lub niepełnoletnią osobą fizyczną działającą za wyraźną zgodą dorosłej osoby fizycznej, która może zawrzeć prawnie wiążące umowy) potwierdza, że ​​przeczytał, zrozumiał i zgadza się z naszą polityką prywatności oraz niniejszymi warunkami. W stosownych przypadkach jesteś odpowiedzialny za potwierdzenie i przestrzeganie niniejszych warunków przez osoby, które odwiedzają lub korzystają z Platformy Tiqets w związku z Tobą. W przypadku niektórych produktów i usług oferowanych za pośrednictwem platformy Tiqets mogą obowiązywać szczegółowe warunki.
 3. Czego Ty możesz oczekiwać od nas

  1. Brak oferty przez Tiqets lub Dostawcę. Informacje na platformie Tiqets służą wyłącznie ogólnym celom informacyjnym i nie stanowią oferty wiążącej Tiqets. Po wybraniu pożądanych produktów lub usług oferowanych przez Dostawcę wyświetlamy informacje o tych produktach i usługach, które możesz wykorzystać do złożenia Zamówienia.
  2. Jakość informacji. Naszym celem jest zapewnienie ogólnie wysokiej jakości informacji publikowanych na platformie Tiqets, chociaż nie gwarantujemy, że wszystkie informacje są prawidłowe, kompletne, aktualne, dostępne i dostosowane do konkretnych potrzeb klientów. Możemy również zmieniać, dodawać lub usuwać dowolne informacje z Platformy Tiqets według własnego uznania.
  3. Pakiety i oferty łączone. W przypadku, gdy oferta na platformie Tiqets składa się z kilku produktów (np. pakiet lub oferty łączone), jako klient akceptujesz, że oferujemy Ci takie produkty bazowe na podstawie skumulowanych (dostosowanych) cen detalicznych, które obejmują dane oddzielne produkty bazowe.
  4. Ranking wyników wyszukiwania Przegląd wyników wyszukiwania lub innych wyników dotyczących biletów na platformie Tiqets może być domyślnie uporządkowany według wielu parametrów. Te parametry obejmują dane dotyczące dostępności biletów w czasie rzeczywistym, datę wizyty (jeśli została wybrana), popularność wyników (w tym wskaźnik konwersji) oraz rentowność wyświetlanych wyników dla Tiqets.
  5. Kwota zamówienia. Podczas realizacji transakcji podajemy całkowitą wartość zamówienia („Kwota zamówienia”), która obejmuje podatek VAT, opłaty, zniżki i inne obowiązujące podatki. Do kwoty zamówienia mogą odnosić się specjalne warunki wskazane przez Dostawcę w opisie produktu.
  6. Płatność. Po złożeniu zamówienia wyświetlane są dostępne waluty i metody płatności. Dzięki naszemu dostawcy usług płatniczych umożliwiamy taki proces płatności w imieniu Dostawcy. Jeśli my, za pośrednictwem naszego dostawcy usług płatniczych, nie otrzymamy autoryzacji na płatność kwoty zamówienia, otrzymasz od nas powiadomienie, że transakcja się nie powiodła.
  7. Realizacja zamówienia. Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczyć bilety wstępu związane z produktami lub usługami Dostawcy („Bilety”) tak szybko, jak to możliwe po wykonaniu udanej płatności za zamówienie. Jeśli jednak okaże się, że Dostawca nie jest w stanie dostarczyć danych biletów, Dostawca jest uprawniony do zmodyfikowania lub anulowania Twojego Zamówienia w ciągu 48 godzin po udanej płatności i zwrotu kosztów zamówienia.
  8. Ograniczenie odpowiedzialności. Odpowiedzialność Tiqets ogranicza się zawsze do korzystania z platformy Tiqets i wypełniania postanowień zawartych w umowie i nigdy nie dotyczy jakiekolwiek szkody poniesionej w związku z korzystaniem z produktów lub usług świadczonych przez Dostawcę. Wszelkie szkody, za które jesteśmy odpowiedzialni, nie przekroczą całkowitej kwoty zamówienia.
  9. Brak gwarancji lub rękojmi. Nie udzielamy gwarancji ani rękojmi związanej z (i) dostępnością, nieprzerwanym funkcjonowaniem, jakością lub kompletnością Platformy Tiqets; (ii) informacjami znajdującymi się na Platformie Tiqets, które są wyświetlane wyłącznie w celach informacyjnych, w tym dostępności biletów, kursy wymiany walut, a w szczególności nie gwarantujemy, że informacje te są prawidłowe, kompletne i aktualne; (iii) treściami lub stronami internetowymi osób trzecich, które mogą być dostępne za pośrednictwem Platformy Tiqets lub są z nią powiązane.
  10. Brak pozycji gwaranta dla produktów lub usług Dostawcy. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za produkty lub usługi oferowane przez Dostawcę na podstawie Umowy ani za informacje dotyczące takich produktów lub usług, ani dane przekazywane za pośrednictwem Platformy Tiqets do Ciebie przez Dostawcę lub osoby trzecie. Ponadto, chociaż platforma Tiqets jest nadzorowana, nie stanowi i nie powinna być postrzegana jako rekomendacja lub poparcie jakości, poziomu usług, kwalifikacji lub oceny Dostawcy lub któregokolwiek z jego produktów, lub usług.
 4. Czego od Ciebie oczekujemy

  1. Prawidłowe i pełne dane. Dane, które podajesz Dostawcy za pośrednictwem nas (w tym między innymi imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) muszą być prawidłowe i kompletne. Dostawca może odstąpić od Umowy w dowolnym momencie w przypadku braku podania poprawnych lub pełnych informacji.
  2. Użytek osobisty i niekomercyjny. Platforma Tiqets jest udostępniana wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. Obejmuje to (ale nie wyłącznie) poleganie na ofertach, gwarancji najlepszej ceny lub stosowaniu kodów rabatowych. Ty ani żadna osoba powiązana z Tobą nie mogą kupować, odsprzedawać, precyzyjnie linkować, używać, kopiować, monitorować (np. spider, scrape), wyświetlać, pobierać ani reprodukować żadnej części Platformy Tiqets (w tym treści, informacji i oprogramowania) dla jakichkolwiek działalność lub do celów komercyjnych, lub konkurencyjnych bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. W przypadku linku do dowolnej części Platformy Tiqets użytkownik jest zobowiązany do usunięcia takiego linku natychmiast na nasze żądanie.
  3. Szanuj naszą własność intelektualną. Platforma Tiqets jest chroniona przepisami dotyczącymi praw autorskich, znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji i innych praw własności intelektualnej. Wszystkie materiały na platformie Tiqets, w tym między innymi tekst, dane, obrazy, wideo, audio, logo, kod i wszelkie inne materiały, należą do nas lub są licencjonowane. Twój dostęp do Platformy Tiqets i/lub korzystanie z niej nie daje Ci żadnych praw własności intelektualnej do publikowania, przechowywania, powielania lub innego korzystania z jakichkolwiek praw własności intelektualnej w odniesieniu do jakichkolwiek materiałów do celów komercyjnych lub nietypowego użytku osobistego bez wyraźnego pozwolenia w formie pisemnej. Zapewniamy Ci licencję na zasadzie braku wyłączności na korzystanie z aplikacji Tiqets na iOS i Android, której licencji nie można przenieść ani sublicencjonować i jest ona udzielana pod warunkiem przestrzegania przez Ciebie niniejszych warunków.
  4. Brak zmian w biletach. Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w bilecie cyfrowym lub fizycznym (albo voucherze). Zakaz ten obejmuje m.in. wszelkie zmiany daty, godziny, obiektu, miejsca, numeru rezerwacji, kodu QR i kodu kreskowego biletu. W przypadku jakichkolwiek niedozwolonych zmian lub modyfikacji bilet stanie się nieważny i nie będziesz mieć możliwości wejścia do atrakcji. Nie będziesz mieć prawa do odszkodowania.
 5. Twoja umowa z Dostawcą

  1. Zamówienie jest wiążące przez 48 godzin. Potwierdzasz, że jesteś związany zamówieniem przez okres 48 godzin od momentu jego złożenia. W tym okresie Dostawca ma według własnego uznania możliwość przyjęcia lub odrzucenia zamówienia i zawarcia z Tobą umowy.
  2. Płatność i kwota zamówienia. Każde zamówienie zobowiązuje Cię do zapłaty kwoty zamówienia Dostawcy, z którym zawierasz umowę. Tiqets pobiera tę kwotę w imieniu i na rzecz Dostawcy.
  3. Umowa wiążąca. Umowa jest wiążąca między Tobą a Dostawcą w momencie przyjęcia zamówienia przez Dostawcę, o czym świadczy otrzymanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia i otrzymanie biletów za naszym pośrednictwem.
  4. Brak ustawowego prawa do odstąpienia od umowy. Ustawowy okres oczekiwania i prawo do odstąpienia od umowy (zawarte w dyrektywie UE w sprawie sprzedaży na odległość) nie mają zastosowania do umów o usługi, które mają być wykonane w określonym dniu lub w określonym terminie, w tym w przypadku biletów oferowanych za pośrednictwem Platformy Tiqets.
  5. Anulacje, zmiany i zwroty kosztów. Gdy Umowa jest wiążąca pomiędzy Tobą a dostawcą, Twój wniosek o zmianę daty lub godziny biletów, anulowanie umowy albo całkowity lub częściowy zwrot kwoty zamówienia powinien być skierowany do dostawcy i może być przez niego rozpatrzony według własnego uznania. Nie istnieje żaden ustawowy obowiązek zmuszający dostawców do ułatwienia takiego zapytania. Obowiązujące możliwości związane z anulowaniem zamówienia są przekazywane przez dostawcę za pomocą opisu produktu na platformie Tiqets i e-maila związanego z dostawą biletów, który został wysłany do Ciebie. Jeśli dostawca wyrazi zgodę, anulacje, zmiany lub wnioski mogą być przetwarzane za pośrednictwem Tiqets. Zwroty pieniędzy można wysyłać do 28 dni od daty, na którą ważny jest Twój bilet.
  6. Zdarzenia siły wyższej, Dostawca może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku ekstremalnych warunków pogodowych, incydentów, strajków lub jakichkolwiek wydarzeń lub środków, które mogą mieć wpływ na wykonanie Umowy. W takim przypadku kwota zamówienia zostanie zwrócona.
  7. Warunki Dostawcy. Niniejsze warunki obejmują warunki Dostawcy i dotyczą Umowy. Mogą również obowiązywać dodatkowe warunki korzystania z produktu lub usługi świadczonej w związku z Umową. Niniejsze warunki Dostawcy dotyczą również zamówień za pośrednictwem partnerów afiliacyjnych Tiqets lub innych partnerów. W przypadku jakichkolwiek pytań w tym zakresie zalecamy skontaktowanie się z naszymi agentami obsługi klienta. Akceptując nasze warunki, potwierdzasz również, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzas się z obowiązującymi warunkami narzuconymi przez Dostawcę.
  8. Korzystanie z biletu. Korzystaj z biletów zakupionych za naszym pośrednictwem w dniu i czasie wskazanym na bilecie i tylko dla siebie i członków rodziny, przyjaciół, kolegów lub innych towarzyszy, dla których złożyłeś zamówienie. Odsprzedaż komercyjna biletów jest niedozwolona i powoduje ich unieważnienie.
  9. Wymagania narzucone przez Dostawcę. Umowa może wymagać, między innymi, obecności w określonym momencie w określonym czasie, noszenia określonego stroju, przestrzegania określonych standardów higieny, zapewnienia odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej (która nie jest objęta Umową) lub przyniesienia dokumentu tożsamości. Jesteś odpowiedzialny za spełnienie wszystkich wymagań nałożonych przez Dostawcę, w przeciwnym razie Dostawca może odmówić Ci dostępu (lub podobnego) bez możliwości anulowania zamówienia, zmiany biletów, całkowitego lub częściowego zwrotu kwoty zamówienia.
  10. Komunikacja z Dostawcą. Aby zapewnić szybkie przetwarzanie i komunikację za pośrednictwem dedykowanych kanałów Dostawcy, wszelkie pytania, prośby lub uwagi związane z Umową zostaną przekazane pracownikom działu obsługi klienta Tiqets.
  11. Odpowiedzialność Dostawcy. Odpowiedzialność Dostawcy na podstawie Umowy za dostarczone produkty lub usługi może być ograniczona na podstawie warunków Dostawcy, które stosowane są do danego produktu lub usługi związanej z Umową lub w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy ustawowe i wykonawcze, odnoszące się do Dostawcy.
 6. Prywatność i konto Tiqets

  1. Prywatność domyślna i na etapie projektowania. Szanujemy Twoją prywatność i chronimy Twoje dane osobowe przed nieautoryzowanym użyciem. Możemy udostępniać Twoje dane Dostawcy, jeśli jest to wymagane do wykonania umowy i pod warunkiem zobowiązania się Dostawcy do przestrzegania naszych standardów prywatności, które zapewniają odpowiednią ochronę Twoich danych osobowych. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności. Przed złożeniem zamówienia lub utworzeniem konta Tiqets zawsze prosimy o przeczytanie i zaakceptowanie zarówno niniejszych warunków, jak i naszej polityki prywatności.
  2. Konto Tiqets. Nie musisz zakładać konta Tiqets przed rozpoczęciem korzystania z Platformy Tiqets lub złożeniem zamówienia. Jednak konto Tiqets pomaga w przechowywaniu wszystkich Twoich biletów zakupionych za naszym pośrednictwem i pozwala na łatwiejsze składanie zamówień na podstawie wstępnie wypełnionych danych osobowych.
  3. Tworzenie i korzystanie z konta Tiqets. Zakładając konto Tiqets, wyrażasz zgodę na przekazywanie nam dokładnych, kompletnych i aktualnych informacji podczas rejestracji i po jej zakończeniu. Obowiązek ten obejmuje zakaz podszywania się pod inną prawdziwą lub fikcyjną osobę lub korzystania z konta Tiqets bez odpowiedniego upoważnienia. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy rejestracji lub anulowania konta Tiqets w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym według naszego wyłącznego uznania, szczególnie w przypadku odsprzedaży biletów w celach komercyjnych. Korzystanie z konta Tiqets ma charakter osobisty, nie można go udostępniać ani przypisywać innej osobie fizycznej lub prawnej. Odpowiadasz za odpowiednią ochronę swojego konta Tiqets poprzez utworzenie i zapewnianie poufności odpowiedniego hasła.
 7. Dzielenie się jest dbaniem o innych

  1. Udostępnianie na naszej platformie. Przed udostępnieniem recenzji lub treści (w tym między innymi zdjęć lub filmów) na naszej platformie, prosimy o zgodę na korzystanie z takiej recenzji lub treści na naszej platformie.
  2. Recenzje klienta. Jeśli podzielisz się z nami swoją opinią na temat swoich doświadczeń z platformą Tiqets albo podczas korzystania z produktu lub usługi, do której bilet zapewnia dostęp, i wyrażasz zgodę na wykorzystanie tej recenzji przez Tiqets. Pełna recenzja może zostać przesłana na platformę Tiqets w celu poinformowania innych obecnych lub potencjalnych klientów o Twoich doświadczeniach. Tiqets może nie być w stanie opublikować wszystkich recenzji otrzymanych na temat produktu; publikujemy te, które oddają ogólną ocenę produktu. Twoją recenzję możemy również bezpłatnie wykorzystać do celów marketingowych i promocyjnych lub do ulepszania naszych produktów i usług, platform mediów (społecznościowych), biuletynów, specjalnych promocji, aplikacji lub innych kanałów będących własnością, hostowanych, używanych lub kontrolowanych przez nas i naszych partnerów biznesowych.
  3. Udostępniane treści. Jeśli udostępniasz nam treści takie jak obrazy lub filmy, na przykład jako załącznik do Twojej recenzji, zaświadczasz i gwarantujesz, że masz prawa autorskie lub prawo do licencjonowania tych treści, są one zgodne z prawdą, są poprawne i nie są bez uzasadnienia szkodliwie oraz zabezpieczasz nas przed wszelkimi roszczeniami stron trzecich w tym zakresie. Nie jesteśmy właścicielami ani nie promujemy recenzji, zdjęć, filmów lub innych treści przesyłanych przez Ciebie na platformę Tiqets. Jeśli wyrażasz zgodę na korzystanie z tej udostępnianej zawartości, zapewniasz nam bezpłatne, niewyłączne, ogólnoświatowe, nieodwołalne, bezwarunkowe prawo i licencję na używanie, reprodukcję, wyświetlanie, powielanie, rozpowszechnianie, udzielanie sublicencji, komunikowanie i udostępnianie tych treści przez nas lub przez naszych partnerów biznesowych. W praktyce najprawdopodobniej będziemy wykorzystywać takie treści w materiałach promocyjnych, biuletynach i publikacjach. Ponadto zapewniasz osobom odwiedzającym platformę Tiqets niewyłączne prawo dostępu do tych treści i korzystania z nich, co jest dozwolone na platformie Tiqets. Wreszcie, przesyłając te treści, akceptujesz pełną odpowiedzialność prawną i moralną za wszelkie roszczenia prawne zgłoszone przez strony trzecie (w tym między innymi właściciela atrakcji, do której bilet umożliwia wstęp) w związku z naszą publikacją i korzystaniem z tej zawartości.
 8. Postanowienia końcowe

  1. Wszystkie warunki. Niniejsze warunki reprezentują wszystkie warunki korzystania z naszej platformy. Przejrzysta wersja niniejszych warunków służy jako ich przystępne i rozsądne przedstawienie. Korzystanie z produktu lub usługi dostarczonej przez Dostawcę podlega obowiązującym warunkom Dostawcy.
  2. Właściwe prawo. Niniejsze warunki podlegają prawu holenderskiemu. Jako konsument korzystasz z wszelkich bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa kraju, w którym mieszkasz. Żadne z postanowień niniejszych warunków nie ma wpływu na Twoje prawa jako konsumenta do polegania na takich bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa lokalnego. Jeśli Twoim krajem zamieszkania lub prowadzenia działalności są Stany Zjednoczone, niniejsze warunki będą interpretowane zgodnie z prawem stanu Delaware i Stanów Zjednoczonych Ameryki.
  3. Rozstrzyganie sporów. Wolelibyśmy pomóc Ci bezpośrednio, ale możesz również złożyć skargę za pośrednictwem strony trzeciej, na przykład platformy Komisji Europejskiej do rozwiązywania sporów online (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/). Wszelkie spory wynikające z niniejszych warunków lub z nimi związane, w tym wszelkie kwestie dotyczące ich istnienia, ważności lub zakończenia, będą kierowane do rozpatrzenia i ostatecznie rozstrzygane w drodze arbitrażu w Amsterdamie, w Holandii. Wybór arbitra zostanie dokonany za obopólną zgodą. Jeśli (i) spór nie zostanie rozstrzygnięty w drodze arbitrażu w ciągu 10 dni od rozpoczęcia postępowania arbitrażowego (lub w innym terminie uzgodnionym przez strony na piśmie), lub (ii) jeśli odrzucisz naszą propozycję udziału w postępowaniu arbitrażowym w ciągu 31 dni kalendarzowych od takiej propozycji, spór zostanie przekazany i ostatecznie rozstrzygnięty przez właściwe sądy w Amsterdamie, w Holandii. Jeśli Twoim krajem zamieszkania lub prowadzenia działalności są Stany Zjednoczone i po podjętych w dobrej wierze, lecz bezskutecznych próbach wynegocjowania nieformalnego rozwiązania między nami, wszelkie spory będą rozstrzygane w drodze wiążącego arbitrażu zarządzanego przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe ("AAA") zgodnie z regulaminem AAA (dostępnym pod adresem www.adr.org). Wszelkie spory, które są wyłączone z Umowy Arbitrażowej przedstawionej poniżej, muszą zostać wniesione do właściwego sądu w stanie Delaware, chyba że wspólnie postanowimy inaczej. Każda ze stron zrzeka się prawa do rozprawy sądowej z udziałem ławy przysięgłych w przypadku sporów podlegających arbitrażowi lub do udziału w pozwie zbiorowym, lub innym postępowaniu reprezentacyjnym.
  4. Zmiany do niniejszych warunków. Możemy zmienić niniejsze warunki w dowolnym momencie. Najnowsza wersja niniejszych warunków jest dostępna na naszej stronie internetowej i dotyczy Twojego zamówienia lub konta Tiqets. Wszelkie istotne zmiany niniejszych warunków będziemy publikować za pośrednictwem odpowiednich kanałów.
  5. Częściowe unieważnienie. W przypadku, gdy jakakolwiek część niniejszych warunków będzie lub stanie się nieważna lub w inny sposób niewiążąca, pozostałe warunki zawarte w niniejszym dokumencie pozostaną niezmienione.
  6. Wersja angielskojęzyczna jest oficjalna. Oryginalna anglojęzyczna wersja niniejszych warunków może być dostępna również w innych językach. W przypadku sporu dotyczącego treści lub interpretacji niniejszych warunków lub niespójności lub rozbieżności między wersją angielską a dowolną inną wersją językową niniejszych warunków, obowiązuje wersja angielska, przeważa i jest rozstrzygająca.

Tiqets Terms & Conditions
Version: 6.6 (5 December 2023)