Help

Algemene voorwaarden

 1. Over ons

  1. Wie we zijn. Wij zijn Tiqets International B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, gevestigd en geregistreerd in Amsterdam, Nederland, op het adres James Wattstraat 77, 1097 DL, handelend onder de naam “Tiqets” (“Tiqets”, “we”, “wij”, “onze"). We staan geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59620285. Ons btw-nummer is NL853573876B01. Je kunt ons bereiken via onze Tiqets Helpdesk. Tiqets Inc., onze Amerikaanse entiteit, maakt ook deel uit van de Tiqets-groep. Als je inwoner of staatsburger van de Verenigde Staten bent, dan is Tiqets Inc. onze handelsnaam.
  2. Wat we doen: Tiqets-platform. We exploiteren en zijn verantwoordelijk voor het platform dat bestaat uit de website www.tiqets.com, sub-websites, gerelateerde websites, en iOS-, Android- en andere applicaties (het “Tiqets-platform”). Het Tiqets-platform is een online marktplaats waarop leveranciers hun musea, culturele bezienswaardigheden en op toeristen gerichte attracties en rondleidingen kunnen promoten en aanbieden (de “Leverancier”). We helpen bezoekers van het Tiqets-platform bij het ontdekken en omarmen van culturele ervaringen door de toegang tot de producten en diensten van deze Leveranciers te vergemakkelijken.
  3. Hoe we dat doen: Tiqets als tussenpersoon. Via het Tiqets-platform maken we namens de Leverancier een overeenkomst tussen jou, de klant, en de Leverancier mogelijk (de “Overeenkomst”). Onze contractuele relatie met jou (en de relatie tussen jou en onze sub-agentschappen) is beperkt tot het correct doorsturen van jouw bestelling naar de Leverancier met wie je een Overeenkomst wilt aangaan (de “Bestelling”), en de overdracht van gegevens die we ontvangen via onze sub-agentschappen en andere zakenpartners. Tiqets is geen organisator of verkoper van reispakketten onder Richtlijn (EU) 2015/2302.
 2. Deze algemene voorwaarden

  1. Lezen, begrijpen en accepteren. Deze algemene voorwaarden zijn, samen met ons privacybeleid, van toepassing op alle producten en diensten die worden aangeboden op het Tiqets-platform. Door het Tiqets-platform te bezoeken en te gebruiken, bevestig jij (oftewel: de bezoeker of gebruiker die een volwassen natuurlijk persoon is, of een minderjarig natuurlijk persoon handelend met de expliciete toestemming van een volwassen natuurlijk persoon, en die juridisch bindende overeenkomsten kan aangaan) ons privacybeleid en deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en begrepen, en hiermee akkoord te gaan. Waar van toepassing ben je verantwoordelijk voor de bevestiging en nakoming van deze algemene voorwaarden door anderen die in verband met jou het Tiqets-platform bezoeken of gebruiken. Er kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten en diensten die worden aangeboden via het Tiqets-platform.
 3. Wat je van ons kunt verwachten

  1. Geen aanbod van Tiqets of de Leverancier. De informatie op het Tiqets-platform is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en vormt geen aanbod dat Tiqets op enige wijze bindt. Nadat je een selectie hebt gemaakt van de gewenste producten of diensten die door de Leverancier worden aangeboden, tonen we de informatie over deze producten en diensten, en deze informatie kun je gebruiken om een Bestelling te plaatsen.
  2. Kwaliteit van de informatie. We streven naar een algehele hoge kwaliteit van de informatie die wordt gepubliceerd op het Tiqets-platform, maar we garanderen op geen enkele manier dat alle informatie juist, volledig, actueel, toegankelijk en aangepast is aan specifieke klantbehoeften. Daarnaast kunnen we naar eigen inzicht de informatie op het Tiqets-platform wijzigen, toevoegen of verwijderen.
  3. Pakketten en bundels. Wanneer een aanbod op het Tiqets-platform uit een aantal producten bestaat (bijvoorbeeld een pakket of bundel), aanvaard jij als klant dat wij deze onderliggende producten aanbieden tegen de gecumuleerde (aangepaste) verkoopprijzen die deze afzonderlijke onderliggende producten omvatten.
  4. Rangschikking van zoekresultaten Het overzicht van je zoekresultaten of andere resultaten voor Tickets die op het Tiqets-platform worden getoond, kunnen standaard worden gerangschikt in overeenstemming met een aantal parameters. Deze parameters omvatten realtime beschikbaarheidsgegevens van Tickets, de datum van je bezoek (indien geselecteerd), de populariteit van de resultaten (inclusief de conversieratio), en de winstgevendheid van getoonde resultaten voor Tiqets.
  5. Bestelbedrag. Tijdens het afrekenen geven we het totaalbedrag van de bestelling weer (het “Bestelbedrag”), inclusief btw, kosten, kortingen en andere geldende belastingen. Er kunnen speciale voorwaarden van toepassing zijn op het Bestelbedrag, zoals aangegeven door de Leverancier in de productbeschrijving.
  6. Betaling. Na het plaatsen van de Bestelling, tonen we de beschikbare valuta en betaalmethoden in het betaalproces, en maken we een dergelijk proces mogelijk namens de Leverancier via onze betalingsdienstaanbieder. Wanneer we geen autorisatie ontvangen via onze betalingsdienstaanbieder voor je betaling van het Bestelbedrag, dan zullen we jou informeren dat de transactie is mislukt.
  7. Uitvoering van de Bestelling. We doen onze uiterste best om de toegangsbewijzen voor de producten of diensten van de Leverancier (de “Tickets”) zo snel mogelijk aan je te leveren na een geslaagde betaling van de Bestelling. Wanneer echter blijkt dat de Leverancier de Tickets niet kan leveren, heeft de Leverancier het recht je Bestelling binnen 48 uur na een geslaagde betaling te wijzigen of te annuleren, waarna het Bestelbedrag zal worden terugbetaald.
  8. Beperking van aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van Tiqets is te allen tijde beperkt tot het gebruik van het Tiqets-platform en de facilitering van de Overeenkomst, en zal zich nooit uitbreiden naar eventuele schade die wordt geleden als gevolg van het gebruik van de producten of diensten die worden geleverd door de Leverancier. De schade waarvoor wij aansprakelijk zijn, zal het totale Bestelbedrag nooit overschrijden.
  9. Geen garanties. We geven jou geen enkele garantie ten aanzien van (i) de beschikbaarheid, het ononderbroken functioneren, de kwaliteit of de volledigheid van het Tiqets-platform; (ii) de informatie die is opgenomen op het Tiqets-platform en die uitsluitend wordt weergegeven voor informatieve doeleinden, inclusief de beschikbaarheid van Tickets, omrekeningskoersen van valuta, en met name dat deze informatie juist, volledig en actueel is; (iii) content of websites van derde partijen die beschikbaar of gekoppeld kunnen zijn aan het Tiqets-platform.
  10. Geen positie van garantsteller voor producten en diensten van de Leverancier. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de producten of diensten die worden aangeboden door de Leverancier onder de Overeenkomst, of de informatie ten aanzien van dergelijke producten of diensten, of de gegevens die door de Leverancier of derde partijen aan jou worden doorgestuurd via het Tiqets-platform. Het feit dat het Tiqets-platform een samengestelde marktplaats is, geldt niet en mag niet worden beschouwd als een aanbeveling of onderschrijving van de kwaliteit, het serviceniveau, de kwalificatie of de beoordeling van de Leverancier of zijn producten of diensten.
 4. Wat we van jou verwachten

  1. Juiste en volledige gegevens. De gegevens die je via ons aan de Leverancier verstrekt (waaronder maar niet beperkt tot naam, e-mail, telefoonnummer) moeten juist en volledig zijn. De Leverancier kan zich op ieder moment terugtrekken uit de Overeenkomst wanneer er onjuiste of onvolledige informatie wordt verstrekt.
  2. Persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het Tiqets-platform is uitsluitend aan jou beschikbaar gesteld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Dit geldt ook voor (maar is niet beperkt tot) aanbiedingen, beste prijsgaranties of het gebruik van kortingscodes. Het is jou, of iemand die aan jou verbonden is, niet toegestaan om enig onderdeel van het Tiqets-platform (inclusief content, informatie en software) te kopen, doorverkopen, dieplinken, gebruiken, kopiëren, monitoren (bv. spider, scrape), weergeven, downloaden of reproduceren voor enige commerciële of concurrerende activiteit zonder onze expliciete schriftelijke toestemming. Als je een link opneemt naar welk onderdeel van het Tiqets-platform dan ook, ben je verplicht dit direct na ons verzoek hiertoe ongedaan te maken.
  3. Respecteer ons intellectuele eigendom. Het Tiqets-platform is beschermd door richtlijnen en voorschriften ten aanzien van auteursrecht, handelsmerk, oneerlijke concurrentie en andere intellectuele eigendomsrechten. Alle materialen op het Tiqets-platform, waaronder maar niet beperkt tot tekst, gegevens, afbeeldingen, video, audio, logo’s, code en andere materialen zijn ofwel ons eigendom of zijn aan ons in licentie gegeven. Jouw bezoek aan en/of gebruik van het Tiqets-platform geeft geen aanleiding tot de toewijzing van enige intellectuele eigendomsrechten om deze intellectuele eigendomsrechten te publiceren, op te slaan, te reproduceren of het anderszins gebruiken van de materialen voor commercieel of afwijkend persoonlijk gebruik zonder expliciete schriftelijke toestemming. Wij geven jou een niet-exclusieve licentie om de Tiqets iOS- en Android-applicaties te gebruiken. Deze licentie kan niet worden overgedragen of in sublicentie worden gegeven, en wordt afhankelijk van de naleving van deze algemene voorwaarden aan jou verstrekt.
  4. Geen wijzigingen in Tickets. Het is ten strengste verboden om wijzigingen aan te brengen in (een voucher voor) een Ticket, zowel digitaal als fysiek. Dit verbod is van toepassing op, maar niet beperkt tot, wijzigingen in de datum, het tijdslot, de locatie, het stoelnummer, het reserveringsnummer, de QR-code en/of de streepjescode van het Ticket. Indien er verboden wijzigingen of aanpassingen zijn aangebracht aan een Ticket, wordt het Ticket ongeldig verklaard en word je de toegang tot de Experience geweigerd. Je hebt geen recht op schadevergoeding.
 5. Jouw overeenkomst met de leverancier

  1. De Bestelling is gedurende 48 uur bindend. Je bevestigt dat je gebonden bent aan de Bestelling voor een periode van 48 uur vanaf het moment dat je de Bestelling plaatst. Binnen deze periode heeft de Leverancier de mogelijkheid om naar eigen goeddunken de Bestelling te accepteren of te weigeren en een Overeenkomst met jou aan te gaan.
  2. Betaling van het Bestelbedrag. Elke Bestelling vereist dat je het Bestelbedrag betaalt aan de Leverancier met wie je een Overeenkomst hebt afgesloten. Tiqets int het Bestelbedrag op naam van en namens de Leverancier.
  3. Bindende Overeenkomst. De Overeenkomst tussen jou en de Leverancier is bindend wanneer de Bestelling door de Leverancier wordt geaccepteerd, zoals blijkt uit de bevestigingsmail van de Bestelling en de ontvangst van de Tickets via ons.
  4. Geen wettelijk herroepingsrecht. De wettelijke bedenktermijn en het herroepingsrecht (zoals opgenomen in de EU Richtlijn inzake verkopen op afstand) zijn niet van toepassing op contracten voor diensten die op een specifieke datum of binnen een specifieke periode moeten worden geleverd, waaronder Tickets die via het Tiqets-platform worden aangeboden.
  5. Annuleringen, wijzigingen en terugbetalingen. Wanneer de Overeenkomst tussen jou en de Leverancier bindend is, moet je verzoek voor een wijziging van de datum of tijd van de Tickets, annulering van de Overeenkomst of een volledige of gedeeltelijke terugbetaling van het Bestelbedrag worden gericht aan de Leverancier. Er is geen wettelijke verplichting die Leveranciers dwingt een dergelijk verzoek in te willigen. De geldende mogelijkheden met betrekking tot annuleringen communiceert de Leverancier via de productbeschrijving op het Tiqets-platform en in de e-mail die je hebt ontvangen over de levering van de Tickets. Indien toegekend door de Leverancier, kunnen annuleringen, wijzigingen of aanvragen worden verwerkt via Tiqets. Terugbetaling kan worden aangevraagd tot 28 dagen na de datum waarvoor jouw Tickets geldig zijn.
  6. Overmacht. De Leverancier kan zich met onmiddellijke ingang terugtrekken uit de Overeenkomst in geval van extreme weersomstandigheden, incidenten, stakingen of andere gebeurtenissen of maatregelen die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de Overeenkomst, in welk geval het Bestelbedrag zal worden terugbetaald.
  7. Algemene voorwaarden van de Leverancier. Deze algemene voorwaarden bevatten de algemene voorwaarden van de Leverancier en zijn van toepassing op de Overeenkomst. Aanvullende voorwaarden kunnen van toepassing zijn op het gebruik van het product of de dienst die wordt geleverd met betrekking tot de Overeenkomst. Deze voorwaarden van de Leverancier zijn ook van toepassing op Bestellingen die worden geplaatst via dochterondernemingen of andere partners van Tiqets. We raden je aan contact op te nemen met onze klantenservice wanneer je vragen hebt over dit onderwerp. Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden, erken je ook dat je de toepasselijke voorwaarden van de Leverancier hebt gelezen, begrepen en hiermee instemt.
  8. Gebruik van het Ticket. Gebruik de Tickets die je via ons koopt op de datum en tijd die is aangegeven op het Ticket, en alleen voor jezelf en de familieleden, vrienden, collega’s of andere reisgenoten voor wie je de bestelling hebt geplaatst. Commerciële doorverkoop van Tickets is niet toegestaan en maken de Tickets ongeldig.
  9. Eisen opgelegd door de Leverancier. De Overeenkomst kan vereisen dat je, onder andere, op een bepaalde tijd op een bepaald punt aanwezig bent, bepaalde kleding draagt, bepaalde hygiënische standaarden in acht neemt, zorgt voor passende verzekeringsdekking (die niet is opgenomen in de Overeenkomst) of dat je een identiteitsbewijs meeneemt. Je bent zelf verantwoordelijk voor het naleven van alle eisen die door de Leverancier worden opgelegd, bij gebreke waarvan de Leverancier je de toegang kan weigeren (of een vergelijkbare maatregel kan nemen) zonder dat de Bestelling wordt geannuleerd, de Tickets worden gewijzigd of het Bestelbedrag volledig of gedeeltelijk wordt terugbetaald.
  10. Communicatie met de Leverancier. Om ervoor te zorgen dat de vragen, verzoeken of input die je hebt inzake de Overeenkomst snel worden verwerkt en gecommuniceerd via de daarvoor aangewezen kanalen van de Leverancier, kun je deze neerleggen bij de klantenservice van Tiqets.
  11. Aansprakelijkheid van de Leverancier. De aansprakelijkheid van de Leverancier voor de producten en diensten die onder de Overeenkomst aan jou worden geleverd, kan beperkt zijn op basis van de algemene voorwaarden van de Leverancier die van toepassing zijn op het product of de dienst die is opgenomen in de Overeenkomst of tot zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving voor die Leverancier.
 6. Privacy en Tiqets-account

  1. Standaard en ingebouwde privacy. We respecteren je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens tegen onbevoegd gebruik. We kunnen je gegevens delen met de Leverancier indien dit noodzakelijk is voor de prestaties onder de Overeenkomst en afhankelijk van de inzet van de Leverancier om te voldoen aan onze privacystandaarden die zorgen voor een adequate bescherming van jouw persoonsgegevens. Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie. Voordat je een Bestelling plaatst of een Tiqets-account aanmaakt, vragen we je altijd om zowel deze algemene voorwaarden als ons privacybeleid te lezen en te accepteren.
  2. Tiqets-account. Je hoeft je niet te registeren voor een Tiqets-account om gebruik te maken van het Tiqets-platform of een Bestelling te plaatsen. Een Tiqets-account is wel nuttig wanneer je alle Tickets wilt opslaan die je via ons hebt gekocht. Ook kun je efficiënter een Bestelling plaatsen met een account, omdat je persoonlijke gegevens vooraf worden ingevuld.
  3. Een Tiqets-account aanmaken en gebruiken. Wanneer je een Tiqets-account aanmaakt, stem je ermee in om ons nauwkeurige, volledige en actuele informatie te verstrekken tijdens en na de registratie. Deze verplichting houdt ook in dat het verboden is je voor te doen als een ander echt of fictief persoon, of om een Tiqets-account te gebruiken zonder de juiste toestemming. We behouden ons het recht voor om je registratie te weigeren of om een Tiqets-account naar eigen goeddunken op elk gewenst moment en met onmiddellijke ingang te annuleren, met name wanneer je Tickets doorverkoopt voor commerciële doeleinden. Het gebruik van een Tiqets-account is persoonlijk, kan niet worden gedeeld en kan niet worden toegewezen aan een ander natuurlijk persoon of rechtspersoon. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juiste bescherming van je Tiqets-account door een geschikt wachtwoord aan te maken en dit vertrouwelijk te houden.
 7. Met delen kom je verder

  1. Delen op ons platform. Voordat je een recensie of content deelt op ons platform (waaronder maar niet beperkt tot foto’s of video’s), vragen we jouw toestemming om een dergelijke recensie of content op ons platform te delen.
  2. Klantenreviews. Als je een recensie met ons deelt over jouw ervaringen met het Tiqets-platform of over jouw bezoek aan het product of de dienst waarmee je toegang krijgt met je ticket en je akkoord gaat met het gebruik van deze recensie door Tiqets, kan de geschreven recensie geüpload worden op het Tiqets-platform met als doel huidige of toekomstige klanten te informeren over jouw ervaringen. Tiqets is mogelijk niet in staat om alle over een product ontvangen reviews te publiceren; wij publiceren reviews die recht doen aan de algemene beoordeling van het product. Deze beoordeling kan ook kosteloos worden gebruikt voor marketing- en promotiedoeleinden of ter verbetering van onze producten en diensten, (sociale)mediaplatforms, nieuwsbrieven, speciale promoties, apps of andere kanalen die eigendom zijn van, gehost worden door, gebruikt worden door of gecontroleerd worden door ons en onze zakelijke partners.
  3. Gedeelde content. Wanneer je content zoals afbeeldingen of video’s met ons deelt, bijvoorbeeld als aanvulling op een recensie, verklaar en garandeer je dat je het auteursrecht of een licentierecht van deze content bezit, dat de content waarheidsgetrouw, correct en niet onredelijk schadelijk is, en vrijwaar je ons van aanspraken van derden in dit verband. Wij bezitten of onderschrijven de recensies, afbeeldingen, video’s of andere content die je plaatst op het Tiqets-platform niet. Indien je instemt met ons gebruik van deze gedeelde content, dan geef je ons of onze zakenpartners een kosteloos, niet-exclusief, wereldwijd, onherroepelijk, onvoorwaardelijk recht en licentie om deze content te gebruiken, te reproduceren, weer te geven, te laten reproduceren, distribueren, sublicentiëren, communiceren en beschikbaar te maken. In de praktijk zullen we dergelijke content hoogstwaarschijnlijk gebruiken voor promotiematerialen, nieuwsbrieven en publicaties. Daarnaast geef je bezoekers van het Tiqets-platform het niet-exclusieve recht om toegang te krijgen tot deze content en deze te gebruiken zoals toegestaan op het Tiqets-platform. Tot slot, door deze content te uploaden, accepteer je de volledige wettelijke en morele verantwoordelijkheid voor enige en alle wettelijke vorderingen van derden (waaronder maar niet beperkt tot de organisator van het evenement waarvoor het Ticket toegang verleent) vanwege onze publicatie en ons gebruik van deze content.
 8. Slotbepalingen

  1. Alle algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden vertegenwoordigen alle algemene voorwaarden voor jouw gebruik van ons platform. De transparante versie van deze algemene voorwaarden dient als een toegankelijke vertaling van deze algemene voorwaarden. Het gebruik van het product of de dienst die aan jou wordt geleverd door de Leverancier is onderworpen aan de toepasselijke algemene voorwaarden van de Leverancier.
  2. Geldend recht. Deze algemene voorwaarden zijn onderhevig aan het Nederlands recht. Als consument kun jij je beroepen op de dwingende bepalingen van de wetgeving in het land waarin je woont. Niets in deze algemene voorwaarden is van invloed op jouw rechten als consument om af te gaan op deze dwingende bepalingen van de plaatselijke wetgeving. Als je inwoner of staatsburger van de Verenigde Staten bent, dan dienen deze algemene voorwaarden te worden geïnterpreteerd conform de wetgeving van de staat Delaware en die van de Verenigde Staten van Amerika.
  3. Geschillenbeslechting. We geven er de voorkeur aan om je rechtstreeks te helpen, maar je kunt ook een klacht indienen bij een externe partij, bijvoorbeeld het platform van de Europese Commissie voor online geschillenbeslechting (via https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/). Elk geschil dat ontstaat uit of verband houdt met deze algemene voorwaarden, inclusief vragen over het bestaan, de geldigheid of de beëindiging ervan, zal worden doorverwezen naar en definitief worden beslecht door bemiddeling in Amsterdam, Nederland. Deze bemiddelaar zal door middel van wederzijdse toestemming worden aangewezen. Als (i) het geschil niet binnen 10 dagen na aanvang van de bemiddeling is beslecht (of enige andere termijn die door de partijen schriftelijk wordt overeengekomen), of (ii) wanneer je onze suggestie afwijst om mee te werken aan een bemiddelingsprocedure binnen 31 kalenderdagen na deze suggestie, zal het geschil worden doorverwezen naar en definitief worden beslecht door de bevoegde rechtbank in Amsterdam, Nederland. Als je inwoner of staatsburger van de Verenigde Staten bent, en er ondanks goede wil geen informele oplossing tussen ons bewerkstelligd kan worden, zal ieder geschil bindend worden beslecht door de American Arbitration Association ("AAA"), conform de regelgeving van de AAA (beschikbaar op www.adr.org). Elk geschil dat buiten de Arbitration Agreement hieronder wordt gehouden, moet worden beslecht door de bevoegde rechtbank van de staat Delaware, mits anders overeengekomen. We doen beiden afstand van het recht op juryrechtspraak voor geschillen vatbaar voor arbitrage, groepsvordering of elke andere gerechtelijke procedure.
  4. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden. We kunnen deze algemene voorwaarden op elk moment wijzigen. De laatste versie van deze algemene voorwaarden is beschikbaar op onze website en is van toepassing op je Bestelling of Tiqets-account. We zullen alle wezenlijke aanpassingen van deze algemene voorwaarden publiceren via de daarvoor aangewezen kanalen.
  5. Gedeeltelijke ongeldigheid. In het geval dat enig deel van deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig of anderszins niet-bindend is of wordt, zullen de overige voorwaarden die hierin zijn opgenomen onverminderd van kracht blijven.
  6. Engelse versie is officieel. De originele Engelstalige versie van deze algemene voorwaarden is beschikbaar in een aantal andere talen. In het geval van een geschil over de inhoud van deze algemene voorwaarden of in het geval van een verschil tussen de Engelse versie en een andere taalversie van deze algemene voorwaarden, prevaleert de Engelse en is de Engelse versie doorslaggevend.

Tiqets Terms & Conditions
Version: 6.6 (5 December 2023)