Nápověda

Všeobecné podmínky

 1. O nás

  1. O nás. Jsme Tiqets International B.V., soukromá společnost s ručením omezeným, organizovaná v souladu se zákony Nizozemska, se sídlem v Amsterdamu, v Nizozemsku, na adrese James Wattstraat 77, 1097DL, pod obchodním názvem „Tiqets“ („Tiqets“, „my“, „naše“, „nás“). Jsme registrováni u Hospodářské komory Nizozemska pod číslem 59620285. Naše DIČ je NL853573876B01. Můžeš nás kontaktovat na stránce podpory. Do skupiny Tiqets patří i Tiqets Inc., což je náš právnický subjekt ve Spojených státech. Pokud máš trvalé bydliště ve Spojených státech, registrovaným obchodníkem je Tiqets Inc.
  2. Co děláme: platforma Tiqets. Provozujeme a zodpovídáme za platformu, do které patří webové stránky www.tiqets.com, jejich podstránky, související webové stránky a aplikace iOS, Android a další (dále jen „platforma Tiqets“). Platforma Tiqets je online tržiště, jehož prostřednictvím můžou pořadatelé nabízet a propagovat svá muzea, kulturní památky, turistické atrakce a prohlídky (dále jen „Pořadatel“). Návštěvníkům platformy Tiqets pomáháme objevovat a vychutnávat si kulturní zážitky pomocí přehledného uspořádání pořadatelů a jimi nabízených zážitků.
  3. Jak to funguje v Tiqets: Tiqets jako zprostředkovatel. Prostřednictvím platformy Tiqets zprostředkováváme uzavření smlouvy mezi vámi, zákazníky a pořadateli (dále jen ‚smlouva‘), a to jménem pořadatele. Náš smluvní vztah s vámi (a vztah mezi vámi a našimi sub-zástupci) je proto omezen na správné postoupení vašeho potvrzení objednávky určené pořadateli, se kterým chcete uzavřít smlouvu (‚objednávka‘), a na předání údajů, které obdržíme prostřednictvím našich delegovaných zástupců a dalších obchodních partnerů. Tiqets není organizátorem ani prodejcem cestovních balíčků podle směrnice (EU) 2015/2302.
 2. Tyto všeobecné podmínky

  1. Přečtení, porozumění a přijmutí. Tyto podmínky spolu s našimi zásadami ochrany osobních údajů se vztahují na všechny produkty a služby nabízené na platformě Tiqets. Přístupem k platformě Tiqets a jejím používáním (rozumí se, že návštěvník nebo uživatel je dospělou fyzickou osobou nebo nezletilou fyzickou osobou jednající s výslovným souhlasem dospělé fyzické osoby a že je schopen uzavírat právně závazné smlouvy) prohlašujete, že jste si přečetli naše zásady ochrany osobních údajů a tyto podmínky, chápete je a souhlasíte s nimi. V relevantních případech odpovídáte za to, že tyto podmínky berou na vědomí a dodržují je i další osoby, které navštíví nebo používají platformu Tiqets v souvislosti s vámi. Na některé zážitky a služby nabízené prostřednictvím platformy Tiqets se mohou vztahovat další podmínky.
 3. Co můžeš očekávat od nás

  1. Závaznost nabídek Tiqets či pořadatelů. Informace na platformě Tiqets slouží pouze k obecným informačním účelům a nepředstavují nabídku, která by společnost Tiqets jakkoli zavazovala. Po výběru požadovaných zážitků nebo služeb nabízených pořadatelem vám zobrazíme informace o těchto zážitcích a službách, které můžete využít k odeslání objednávky.
  2. Kvalita informací. Naším cílem je zajistit celkově vysokou kvalitu informací zveřejňovaných na platformě Tiqets, i když v žádném případě nezaručujeme, že všechny informace jsou správné, úplné, aktuální, dostupné a přizpůsobené konkrétním potřebám zákazníků. Rovněž můžeme na základě vlastního uvážení měnit, přidávat nebo odstraňovat jakékoli informace na platformě Tiqets.
  3. Balíčky a balíčky na míru. V případě, že se nabídka na platformě Tiqets skládá z více zážitků (např. balíček nebo balíček na míru), jako zákazník souhlasíte s tím, že vám tyto základní zážitky nabízíme za kumulované (upravené) maloobchodní ceny, které tyto jednotlivé základní zážitky zahrnují.
  4. Řazení výsledků vyhledávání. Výsledky vyhledávání nebo jiné výsledky zobrazované na platformě Tiqets mohou být ve výchozím nastavení řazeny podle vícero parametrů. Tyto parametry zahrnují údaje o dostupnosti vstupenek v reálném čase, datum návštěvy (je-li zvoleno), popularitu výsledků (včetně konverzního poměru) a ziskovost zobrazených výsledků pro společnost Tiqets.
  5. Částka za objednávku. U pokladny uvádíme celkovou hodnotu objednávky (dále jen ‚částka za objednávku‘), která zahrnuje DPH, poplatky, slevy a další příslušné daně. Na částku objednávky se mohou vztahovat další podmínky, které pořadatel uvádí v popisu zážitku.
  6. Platba. Na základě objednávky zobrazujeme v platebním procesu dostupné měny a platební metody a zprostředkujeme tento proces jménem pořadatele u našeho poskytovatele platebních služeb. Pokud prostřednictvím našeho poskytovatele platebních služeb neobdržíme autorizaci pro úhradu částky za objednávku, upozorníme vás, že se transakce nezdařila.
  7. Splnění objednávky. Uděláme vše pro to, abychom vám vstupenky související se zážitky nebo službami pořadatele (dále jen ‚vstupenky’) dodali co nejdříve po úspěšné úhradě objednávky. Pokud se však ukáže, že pořadatel není schopen vstupenky dodat, je oprávněn vaši objednávku do 48 hodin od úspěšné úhrady upravit nebo zrušit, načež vám bude částka zaplacená za objednávku vrácena.
  8. Omezení odpovědnosti. Odpovědnost společnosti Tiqets je vždy omezena na používání platformy Tiqets a usnadnění plnění smlouvy a nikdy se nevztahuje na škody vzniklé v souvislosti s užíváním zážitků nebo služeb poskytovaných pořadatelem. Jakákoli škoda, za kterou neseme odpovědnost, nepřekročí celkovou částku objednávky.
  9. Žádná záruka/garance. Neposkytujeme žádnou záruku ani garanci týkající se (i) dostupnosti, nepřetržitého fungování, kvality nebo úplnosti platformy Tiqets; (ii) informací obsažených na platformě Tiqets, které jsou zobrazovány výhradně pro informační účely, včetně dostupnosti vstupenek, směnných kurzů měn, a zejména toho, že tyto informace jsou správné, úplné a aktuální; (iii) obsahu nebo webových stránek třetích stran, které mohou být dostupné prostřednictvím platformy Tiqets nebo na ni odkazovat.
  10. Tiqets neručí za zážitky či služby pořadatelů. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za zážitky nebo služby nabízené pořadatelem na základě smlouvy ani za informace týkající se těchto zážitků nebo služeb, ani za údaje, které vám pořadatel nebo třetí strany předávají prostřednictvím platformy Tiqets. Kromě toho, ačkoli je platforma Tiqets řízeným trhem, nepředstavuje a neměla by být považována za doporučení nebo potvrzení kvality, úrovně služeb, kvalifikace nebo hodnocení pořadatele nebo jeho produktů či služeb.
 4. Co očekáváme od tebe

  1. Správnost a úplnost údajů. Údaje, které našim prostřednictvím poskytnete pořadateli (mimo jiné včetně jména, e-mailu a telefonního čísla), musí být správné a úplné. V případě neposkytnutí správných nebo úplných údajů může pořadatel od smlouvy kdykoli odstoupit.
  2. Osobní a nekomerční použití. Platforma Tiqets je vám k dispozici pouze pro osobní a nekomerční použití. To zahrnuje (mimo jiné) spoléhání se na nabídky, záruky nejlepší ceny nebo používání slevových kódů. Vy ani nikdo s vámi spojený nesmí bez výslovného písemného souhlasu Tiqets kupovat, přeprodávat, vytvářet deep linky, používat, kopírovat, monitorovat (např. spider, scrape), zobrazovat, stahovat nebo reprodukovat jakoukoli část platformy Tiqets (včetně obsahu, informací a softwaru) pro jakoukoli komerční nebo konkurenční činnost nebo účel. Pokud odkazujete na jakoukoli část platformy Tiqets, jste povinni takový odkaz na naši žádost okamžitě odstranit.
  3. Respektuj naše duševní vlastnictví. Platforma Tiqets je chráněna pravidly a předpisy týkajícími se autorských práv, ochranných známek, nekalé soutěže a dalších práv duševního vlastnictví. Všechny materiály na platformě Tiqets, včetně (ale ne pouze) textu, dat, obrázků, videí, audia, loga, kódu a jakýchkoliv jiných materiálů, buď patří nám, nebo k nim máme licenci. Tvůj přístup a  používání platformy Tiqets ti neuděluje žádná práva duševního vlastnictví k publikování, ukládání, reprodukci nebo jinému použití práv duševního vlastnictví s ohledem na jakékoliv materiály pro komerční nebo neobvyklé osobní použití bez výslovného písemného souhlasu. Nevýhradní licenci k používání aplikací Tiqets pro iOS a Android, kterou nelze převést ani sublicencovat, ti poskytujeme pod podmínkou, že budeš dodržovat tyto podmínky.
  4. Vstupenky se nemění. Je přísně zakázáno jakkoli měnit (kupón na) vstupenku, ať už digitálně nebo fyzicky. Tento zákaz se vztahuje mimo jiné na jakékoli změny data, časového úseku, místa konání, sedadla, čísla rezervace, QR kódu nebo čárového kódu vstupenky. V případě zjištění jakýchkoli nepovolených změn nebo úprav bude vstupenka považována za neplatnou a bude ti odepřen vstup. Zároveň nebudeš mít nárok na odškodnění.
 5. Tvá smlouva s pořadatelem

  1. Závaznost objednávky po 48 hodin. Berete na vědomí, že jste objednávkou vázáni po dobu 48 hodin od okamžiku dokončení objednávky. Během této doby má pořadatel dle svého uvážení možnost objednávku přijmout nebo odmítnout a uzavřít s vámi smlouvu.
  2. Platba částky za objednávku. Každá objednávka vyžaduje úhradu částky za objednávky pořadateli, se kterým uzavřete smlouvu. Tiqets vybírá částku za objednávku jménem a na účet pořadatele.
  3. Závazná smlouva. Smlouva mezi vámi a pořadatelem se stává závaznou v okamžiku, kdy pořadatel objednávku přijme. To dokládá přijetí e-mailu s potvrzením objednávky a přijetí vstupenek prostřednictvím Tiqets.
  4. Zákonné právo na odstoupení od smlouvy. Zákonná lhůta na rozmyšlenou a právo na odstoupení od smlouvy (obsažené ve směrnici EU o prodeji na dálku) se nevztahují na smlouvy o službách, které mají být poskytnuty k určitému datu nebo v určitém období, včetně vstupenek nabízených prostřednictvím platformy Tiqets.
  5. Zrušení, změny a vrácení peněz. Pokud je smlouva mezi vámi a pořadatelem závazná, vaše žádost o změnu data nebo času vstupenek, zrušení smlouvy nebo úplné nebo částečné vrácení peněz by mělo být adresováno pořadateli a může být vyřízeno výhradně podle jeho uvážení. Neexistuje žádná zákonná povinnost, která by pořadatele nutila, aby žádosti vyhověl. O příslušných možnostech týkajících se zrušení objednávky informuje pořadatel v popisu produktu na platformě Tiqets a v e-mailu souvisejícím s doručením vstupenek, který vám byl zaslán. Pokud to pořadatel umožní, lze zrušení, změny nebo žádosti vyřídit prostřednictvím Tiqets. O vrácení peněz můžeš požádat do 28 dnů od data platnosti vstupenek.
  6. Vyšší moc. Pořadatel může s okamžitou platností odstoupit od smlouvy v případě extrémních povětrnostních podmínek, mimořádných událostí, stávek nebo jakýchkoli událostí či opatření, které by mohly mít vliv na plnění smlouvy. V takovém případě bude částka za objednávku vrácena.
  7. Podmínky pořadatelů. Tyto podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti pořadatele v rámci této smlouvy. Na zážitek nebo služby poskytované na základě této smlouvy se mohou vztahovat další podmínky. Tyto podmínky pořadatele platí také pro objednávky prostřednictvím společností přidružených k Tiqets a affiliate a jiných partnerů. V případě dotazů v tomto ohledu doporučujeme kontaktovat naši zákaznickou podporu. Přijetím našich podmínek také potvrzuješ, že je máš přečtené, rozumíš jim a souhlasíš s platnými podmínkami stanovenými pořadatelem.
  8. Využití vstupenky. Zakoupené vstupenky je potřeba uplatnit ve dni a čase uvedeném na vstupence a pouze pro sebe a členy rodiny, přátele, kolegy nebo jiné společníky, pro které byly objednány. Komerční přeprodej vstupenek není povolen a má za následek jejich zneplatnění.
  9. Požadavky stanovené pořadatelem. Smlouva může mimo jiné vyžadovat, ať se v určitý čas dostavíš na určité místo, v určitém oblečení, s odpovídajícím pojištěním (které není součástí smlouvy) a dokladem totožnosti nebo také dodržování určitých hygienických zásad. Odpovědnost za splnění všech požadavků stanovených pořadatelem je na tobě, v opačném případě ti může pořadatel odepřít přístup, aniž by ti jednoduše umožnil zrušení objednávky, výměnu vstupenek nebo úplné nebo částečné vrácení peněz.
  10. Komunikace s pořadatelem. Aby bylo zajištěno rychlé zpracování a komunikace prostřednictvím vyhrazených kanálů pořadatele, veškeré dotazy, požadavky nebo připomínky, které můžete mít v souvislosti se smlouvou, je třeba řešit se zákaznickým servisem Tiqets.
  11. Odpovědnost pořadatele. Odpovědnost pořadatele podle smlouvy za produkty nebo služby, které vám byly poskytnuty, může být omezena na základě podmínek pořadatele, které se vztahují na produkt nebo službu související se smlouvou, nebo v rozsahu povoleném zákony a předpisy, které se na pořadatele vztahují.
 6. Soukromí a účet Tiqets

  1. Ochrana osobních údajů. Respektujeme vaše soukromí a ochranu vašich osobních údajů před neoprávněným použitím. Vaše údaje můžeme sdílet s pořadatelem, pokud je to nutné pro plnění smlouvy a pokud se pořadatel zaváže dodržovat naše standardy ochrany osobních údajů, které zajišťují odpovídající ochranu vašich osobních údajů. Více informací najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Před zadáním objednávky nebo vytvořením účtu Tiqets vás vždy žádáme, abyste si přečetli a přijali jak tyto podmínky, tak naše zásady ochrany osobních údajů.
  2. Účet Tiqets. K používání platformy Tiqets a k zamlouvání objednávek není nutné se registrovat. Nicméně účet na Tiqets umožňuje ukládání všech vstupenek zakoupených prostřednictvím platformy a zjednodušuje další objednávky díky předvyplněným osobním údajům.
  3. Vytvoření a používání účtu Tiqets. Vytvořením účtu Tiqets se zavazujete, že nám při registraci a po ní poskytnete přesné, úplné a aktuální informace. Tento závazek zahrnuje zákaz vydávat se za jinou skutečnou nebo fiktivní osobu nebo používat účet Tiqets bez příslušného oprávnění. Vyhrazujeme si právo podle vlastního uvážení kdykoli odmítnout registraci nebo s okamžitou platností zrušit účet Tiqets, zejména v případě, že vstupenky komerčně přeprodáváte. Používání účtu Tiqets je osobní, není možné jej sdílet ani jej postoupit jiné fyzické nebo právnické osobě. Za odpovídající ochranu svého účtu Tiqets odpovídáte vytvořením dostatečně silného hesla a zajištěním jeho důvěrnosti.
 7. Sdílej a pomáhej

  1. Sdílení na naší platformě. Před sdílením recenze nebo obsahu (mimo jiné včetně obrázků nebo videí) na naší platformě tě požádáme o souhlas s použitím této recenze nebo obsahu na naší platformě.
  2. Zákaznické recenze. Pokud se s Tiqets podělíte o recenzi týkající se vašich zkušeností s platformou Tiqets nebo vaší účasti na zážitku nebo využití služby, ke které vstupenka poskytuje přístup, a souhlasíte-li s tím, aby společnost Tiqets tuto recenzi použila, může být vaše recenze nahrána na platformu Tiqets za účelem informování dalších skutečných nebo potenciálních zákazníků o vašich zkušenostech. Společnost Tiqets nemusí zveřejnit všechny recenze, které k zážitku obdrží – Tiqets zveřejňuje recenze, které odpovídají celkovému hodnocení zážitku. Zveřejněná recenze může být také bezplatně použita pro marketingové a propagační účely nebo pro zlepšení produktů, služeb, platforem (sociálních) médií, newsletteru, speciálních propagačních akcí, aplikací nebo jiných kanálů vlastněných, hostovaných, používaných nebo kontrolovaných společností Tiqets a jejími obchodními partnery.
  3. Sdílený obsah. Pokud s námi sdílíš kromě hodnocení ještě další obsah, jako jsou obrázky nebo videa, potvrzuješ a zaručuješ se, že vlastníš autorská práva nebo právo na licenci k tomuto obsahu, že je obsah pravdivý, správný a není nepřiměřeně škodlivý a že nás v tomto ohledu odškodníš a zbavíš odpovědnosti za případné nároky třetích stran. Recenze, obrázky, videa ani jiný obsah, který nahraješ na platformu Tiqets, nevlastníme ani neschvalujeme. Pokud souhlasíš s naším používáním tohoto sdíleného obsahu, poskytuješ nám bezplatné, nevýhradní, celosvětové, neodvolatelné, bezpodmínečné právo a licenci k používání, reprodukci, zobrazování, distribuci, sublicenci, komunikaci a zpřístupnění tohoto obsahu námi nebo našimi obchodními partnery. V praxi tento obsah s největší pravděpodobností použijeme pro propagační materiály, newslettery a publikace. Kromě toho uděluješ návštěvníkům platformy Tiqets nevýhradní právo na přístup a používání tohoto obsahu, jak je povoleno na platformě Tiqets. A konečně, nahráním tohoto obsahu přijímáš plnou právní a morální odpovědnost za veškeré právní nároky, které jsou vzneseny třetími stranami (mimo jiné včetně organizátora akce, na kterou vstupenka poskytuje přístup) v důsledku našeho zveřejnění a použití tohoto obsahu.
 8. Závěrečná ustanovení

  1. Kompletní podmínky. Tyto podmínky představují veškeré podmínky používání platformy Tiqets. Transparentní verze těchto podmínek slouží jako přístupný a adekvátní překlad těchto podmínek. Používání produktů nebo služeb od jiných pořadatelů se řídí platnými podmínkami daného pořadatele.
  2. Rozhodné právo. Tyto podmínky se řídí nizozemským právem. Jako spotřebitel můžete využívat veškerá závazná ustanovení právních předpisů země, ve které máte bydliště. Nic v těchto podmínkách nemá vliv na vaše práva jako spotřebitele dovolávat se takových závazných ustanovení místního práva. Pokud jsou zemí vašeho bydliště nebo sídla Spojené státy americké, budou tyto podmínky vykládány v souladu se zákony státu Delaware a Spojených států amerických.
  3. Řešení sporů. Společnost Tiqets upřednostňuje přímou pomoc, ale stížnosti můžete podávat i prostřednictvím třetích stran, například platformy Evropské komise pro řešení sporů online (na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/). Jakýkoli spor vyplývající z těchto podmínek nebo v souvislosti s nimi, včetně jakýchkoli otázek týkajících se jejich existence, platnosti nebo zániku, bude postoupen a s konečnou platností vyřešen v rozhodčím řízení v Amsterdamu v Nizozemsku. Rozhodce bude zvolen na základě vzájemné dohody. Pokud (i) spor nebude v rozhodčím řízení vyřešen do 10 dnů od zahájení rozhodčího řízení (nebo v další lhůtě, na které se strany písemně dohodnou), nebo (ii) odmítnete náš návrh na zahájení rozhodčího řízení do 31 kalendářních dnů od takového návrhu, bude spor postoupen a s konečnou platností vyřešen příslušným soudem v Amsterdamu v Nizozemsku. Pokud se vaše země bydliště nebo sídlo nachází ve Spojených státech a pokud se v dobré víře nepodaří vyjednat neformální řešení, bude jakýkoli spor řešen závazným rozhodčím řízením vedeným Americkým sdružením rozhodců (American Arbitration Association – dále jen ‚AAA’) podle pravidel AAA (k dispozici na adrese www.adr.org). Veškeré spory, které jsou z níže uvedené rozhodčí smlouvy vyloučeny, musí být předloženy příslušnému soudu ve státě Delaware, pokud nebude dohodnuto jinak. Obě strany se vzdávají práva na soudní řízení před porotou v případě sporů, které lze řešit v rozhodčím řízení, jakožto i práva na účast v hromadné žalobě či jiném reprezentativním řízení.
  4. Změny podmínek. Tyto podmínky můžeme kdykoliv změnit. Nejnovější verze podmínek je k dispozici na našich webových stránkách a vztahuje se na vaši objednávku nebo účet Tiqets. Veškeré podstatné změny podmínek zveřejníme prostřednictvím příslušných kanálů.
  5. Částečná neplatnost. V případě, že jakákoli část těchto podmínek je nebo se stane neplatnou, nulitní nebo jinak nezávaznou, ostatní podmínky zde obsažené zůstávají nedotčeny.
  6. Oficiální anglická verze. Originální anglická verze těchto podmínek může být k dispozici v jiných jazycích. V případě sporu ohledně obsahu nebo výkladu těchto podmínek nebo v případě nesrovnalosti či rozporu mezi anglickou verzí a jakoukoli jinou jazykovou verzí těchto podmínek platí anglická verze, která má přednost a je rozhodující.

Tiqets Terms & Conditions
Version: 6.6 (5 December 2023)