Hjælp

Vilkår og betingelser

 1. Om os

  1. Hvem er vi?. Vi er Tiqets International B.V., et privat selskab med begrænset ansvar, der organiseret i henhold til hollands lovgivning, registreret i og med adresse i Amsterdam, Holland på James Wattstraat 77, 1097DL, der handler under navnet "Tiqets" ("Tiqets", "vi", "vores", "os"). Vi er registreret hos Handelskammeret under nummer 59620285. Vores momsnummer er NL853573876B01. Du kan kontakte os via vores supportside. Tiqets Inc., vores juridiske enhed i USA, er også en del af Tiqets-koncernen. Hvis dit bopælsland er USA, er Tiqets Inc. vores registrerede forhandler.
  2. Vores funktion: Tiqets-platformen. Vi driver og er ansvarlige for platformen, som omfatter webstedet Tiqets.com, websteder herunder, relaterede websteder samt applikationer til iOS, Android og andre platforme ("Tiqets-platformen"). Tiqets-platformen er en online markedsplads, hvor leverandører kan promovere og tilbyde deres museer, kulturelle vartegn, turistattraktioner og rundvisninger ("leverandøren"). Vi hjælper besøgende på Tiqets-platformen med at opdage og benytte kulturoplevelser ved at lette eksponeringen for sådanne leverandørers produkter og tjenester.
  3. Sådan er vores forretningsmodel: Tiqets som mellemmand. Via Tiqets-platformen formidler vi en aftale mellem dig, kunden, og Leverandøren ("Aftalen") på vegne af Leverandøren. Vores kontraktlige relation med dig (og forholdet mellem dig og vores underagenter) er derfor begrænset til korrekt videresendelse af din bekræftelse af bestillingen til den Leverandør, som du ønsker at indgå Aftalen med ("Bestillingen"), og overførsel af data, som vi modtager via vores underagenter og andre forretningspartnere. Tiqets er ikke arrangør eller forhandler af tilpassede pakkerejser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2302.
 2. Disse vilkår og betingelser

  1. Læs, forstå og accepter. Disse vilkår og betingelser gælder sammen med vores privatlivspolitik for alle produkter og tjenester, der tilbydes på Tiqets-platformen. Ved at få adgang til og bruge Tiqets-platformen bekræfter du (dvs. den besøgende eller brugeren, der er en fysisk voksen person eller en mindreårig fysisk person, der handler med udtrykkelig tilladelse fra en voksen fysisk person, og som er i stand til at indgå juridisk bindende aftaler) at have læst, forstået og accepteret vores privatlivspolitik og disse vilkår og betingelser. I det omfang det er relevant, er du ansvarlig for, at andre, der besøger eller bruger Tiqets-platformen i forbindelse med dig, accepterer og overholder disse vilkår og betingelser. Der kan gælde særlige vilkår og betingelser for visse produkter og tjenester, der tilbydes via Tiqets-platformen.
 3. Det kan du forvente af os

  1. Der foreligger intet tilbud fra Tiqets eller Leverandøren. Oplysningerne på Tiqets-platformen skal udelukkende betragtes som generelle oplysninger og udgør ikke et tilbud, der binder Tiqets. Når du vælger de ønskede produkter eller tjenester, der tilbydes af Leverandøren, viser vi dig oplysninger om disse produkter og tjenester, som du kan bruge til at afgive en Bestilling.
  2. Oplysningernes kvalitet. Vi tilstræber at sikre en generelt høj kvalitet af de oplysninger, der offentliggøres på Tiqets-platformen, men vi garanterer ikke på nogen måde, at alle oplysninger er korrekte, fuldstændige, ajourførte, tilgængelige og skræddersyet til bestemte kundebehov. Vi kan også ændre, tilføje eller fjerne oplysninger på Tiqets-platformen efter vores egen skønsbeføjelse.
  3. Tilpassede pakker og bundter. Hvis et tilbud på Tiqets-platformen består af flere produkter (f.eks. en tilpasset pakke eller et bundt), accepterer du som kunde, at vi tilbyder dig disse underliggende produkter til de akkumulerede (justerede) udsalgspriser, der omfatter disse separate underliggende produkter.
  4. Rangordning af søgeresultater. Oversigten over dine søgeresultater eller andre resultater, der vedrører Billetter, som vises på Tiqets-platformen, kan som standard være rangordnet i overensstemmelse med en række parametre. Disse parametre omfatter oplysninger om billetternes tilgængelighed i realtid, datoen for dit besøg (hvis du har valgt den), resultaternes popularitet (herunder konverteringsraten) og de viste resultaters lønsomhed for Tiqets.
  5. Bestillingsbeløbet. Ved kassen angiver vi Bestillingens samlede værdi ("Bestillingsbeløbet"), som omfatter moms, gebyrer, rabatter og andre gældende skatter og afgifter. Der kan gælde særlige betingelser for Bestillingsbeløbet, som Leverandøren har angivet i produktbeskrivelsen.
  6. Betaling. Når du har afgivet Bestillingen, fremgår de tilgængelige valutaer og betalingsmetoder i forbindelse med betalingsprocessen, og ved hjælp af vores betalingstjenesteudbyder letter vi denne proces på vegne af Leverandøren. Hvis vi ikke modtager tilladelse til din betaling af Bestillingsbeløbet via vores betalingstjenesteudbyder, oplyser vi dig om, at transaktionen ikke blev gennemført.
  7. Udførelse af Bestillingen. Vi bestræber os på at levere adgangsbilletterne til Leverandørens produkter eller tjenester ("Billetterne") til dig hurtigst muligt, når betalingen for Bestillingen er gennemført. Hvis det imidlertid viser sig, at Leverandøren ikke er i stand til at levere Billetterne, har Leverandøren ret til at ændre eller annullere din Bestilling inden for 48 timer efter betalingens gennemførelse, hvorefter Bestillingsbeløbet refunderes.
  8. Begrænsning af ansvar. Tiqets' ansvar er til enhver tid begrænset til brugen af Tiqets-platformen og til at fremme Aftalen. Dette ansvar omfatter på intet tidspunkt eventuelle skader i forbindelse med brugen af produkter eller tjenester, der er leveret af Leverandøren. Eventuelle skader, som vi er ansvarlige for, kan på ingen måde overstige det samlede Bestillingsbeløb.
  9. Ansvarsfraskrivelse af garanti. Vi fraskriver enhver garanti over for dig eller ethvert ansvar, der vedrører (i) tilgængeligheden, den uafbrudte funktion, kvaliteten eller fuldstændigheden af Tiqets-platformen; (ii) oplysningerne på Tiqets-platformen, som udelukkende vises til oplysningsformål, herunder tilgængeligheden af Billetter, vekselkurser, især at disse oplysninger er korrekte, fuldstændige og ajourførte; (iii) tredjepartsindhold eller websteder, der kan være tilgængelige via eller forbundet med Tiqets-platformen.
  10. Vi giver ingen garanti for Leverandørens produkter eller tjenester. Vi påtager os intet ansvar for de produkter eller tjenester, der tilbydes af Leverandøren i henhold til Aftalen. Dette gælder også oplysninger vedrørende sådanne produkter eller tjenester eller de data, som du får tilsendt via Tiqets-platformen fra Leverandøren eller tredjeparter. Selvom Tiqets-platformen er en kurateret markedsplads, udgør den desuden ikke og bør ikke betragtes som en anbefaling eller bekræftelse af kvaliteten, serviceniveauet eller vurderingen af Leverandøren og dennes kvalifikationer eller nogen af dennes produkter eller tjenester.
 4. Det forventer vi af dig

  1. Korrekte og fuldstændige oplysninger. De oplysninger, som du angiver via os til Leverandøren (herunder, men ikke begrænset til navn, e-mailadresse, telefonnummer), skal være korrekte og fuldstændige. Leverandøren kan til enhver tid ophæve aftalen i tilfælde af, at oplysningerne ikke er korrekte eller fuldstændige.
  2. Personlig og ikke-kommerciel brug. Du må kun bruge Tiqets-platformen til personlig og ikke-kommerciel brug. Dette omfatter (men er ikke begrænset til) anvendelse af tilbud, garantier om bedste pris eller brug af rabatkoder. Du eller enhver person tilknyttet dig må ikke købe, videresælge, placere deeplink, bruge, kopiere, overvåge (f.eks. webcrawle, udtrække data), vise, downloade eller reproducere nogen del af Tiqets-platformen til kommercielle eller konkurrerende aktiviteter eller formål uden vores udtrykkelige skriftlige godkendelse. Hvis du linker til en del af Tiqets-platformen, er du forpligtet til at fjerne et sådant link straks efter, du har modtaget vores anmodning.
  3. Respekter vores immaterielle ejendom. Tiqets-platformen er beskyttet af regler og bestemmelser med hensyn til ophavsret, varemærke, illoyal konkurrence og andre immaterielle rettigheder. Alt materiale på Tiqets-platformen, herunder men ikke begrænset til, tekst, data, billeder, video, lyd, logoer, kode og andet materiale, enten tilhører os eller er licenseret til os. Din adgang til og/eller brug af Tiqets-platformen giver dig ikke nogen immaterielle rettigheder til at offentliggøre, gemme, reproducere eller på anden måde bruge nogen af de immaterielle ejendomsrettigheder med hensyn til materiale til kommerciel eller ud over almindelig personlig brug uden udtrykkelig skriftlig tilladelse. Vi giver dig en ikke-eksklusiv licens til at bruge Tiqets' iOS- og Android-applikation, hvis licens ikke kan overføres eller underlicenseres, og som du får på betingelse af, at du overholder disse vilkår og betingelser.
 5. Din aftale med leverandøren

  1. Bestillingen er bindende i 48 timer. Bestillingen er bindende i 48 timer. Du accepterer, at du er bundet af Bestillingen i en periode på 48 timer fra tidspunktet for din Bestillings afgivelse. I denne periode har Leverandøren efter egen skønsbeføjelse mulighed for at acceptere eller afvise Bestillingen og indgå en Aftale med dig.
  2. Betaling af Bestillingsbeløbet. Det gælder for hver Bestilling, at du skal betale Bestillingsbeløbet til den Leverandør, som du indgår Aftalen med. Tiqets opkræver Bestillingsbeløbet i Leverandørens navn og på dennes vegne.
  3. Bindende aftale. Aftalen er bindende mellem dig og Leverandøren, når Leverandøren accepterer Bestillingen. Dette bekræftes, når du har modtaget e-mailen med bekræftelsen af Bestillingen og har modtaget Billetterne via os.
  4. Ingen lovgivningsmæssig fortrydelsesret. Den lovgivningsmæssige betænkningstid og fortrydelsesret (som er indeholdt i EU-direktivet om fjernsalg) gælder ikke for kontrakter om tjenesteydelser, der skal udføres på en bestemt dato eller inden for en bestemt periode, herunder Billetter, der tilbydes via Tiqets-platformen.
  5. Annulleringer, ændringer og refusioner. Når Aftalen er bindende mellem dig og Leverandøren, skal din anmodning om ændring af dato eller tidspunkt for Billetterne, annullering af Aftalen eller hel eller delvis refusion af Bestillingsbeløbet rettes til Leverandøren, der kan vælge at imødekomme anmodningen efter dennes egen skønsbeføjelse. Der foreligger ingen lovgivningsmæssige forpligtelser, der tvinger Leverandørerne til at imødekomme sådanne anmodninger. De gældende muligheder vedrørende annullering meddeles af Leverandøren via produktbeskrivelsen på Tiqets-platformen og den e-mail, du modtog i forbindelse med levering af Billetterne. Hvis Leverandøren tillader det, kan annulleringer, ændringer eller anmodninger behandles via Tiqets. Der kan anmodes om refusion op til 28 dage efter den dato, hvor dine billetter er gyldige.
  6. Force majeure-begivenheder. Leverandøren kan ophæve Aftalen med øjeblikkelig virkning i tilfælde af ekstreme vejrforhold, hændelser, strejker eller andre begivenheder eller foranstaltninger, der kan have indflydelse på Aftalens gennemførelse. I et sådant tilfælde bliver Bestillingsbeløbet refunderet.
  7. Leverandørens vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser omfatter leverandørens vilkår og betingelser og gælder for Aftalen. Yderligere vilkår og betingelser kan gælde for brug af produktet eller tjenesten, der leveres i forbindelse med aftalen. Disse vilkår og betingelser for leverandøren gælder også for bestillinger via Tiqets' tilknyttede selskaber eller andre partnere. For eventuelle spørgsmål i denne henseende foreslår vi, at du kontakter vores kundeservicemedarbejdere. Ved at acceptere vores vilkår og betingelser anerkender du også at have læst, forstået og accepteret de gældende vilkår og betingelser, der er pålagt af leverandøren.
  8. Brug af billetten. Brug de billetter, du køber via os, på den dato og det klokkeslæt, der er angivet på billetten, og kun til dig selv og de familiemedlemmer, venner, kolleger eller andre ledsagere, som du har afgivet ordren til. Kommercielt videresalg af billetter er ikke tilladt og medfører, at billetterne bliver ugyldige.
  9. Krav pålagt af Leverandøren. Aftalen kan bl.a. kræve, at du skal være til stede på et bestemt sted på et bestemt tidspunkt, bære en bestemt slags tøj, overholde visse hygiejnestandarder, sørge for passende forsikringsdækning (som ikke er inkluderet i aftalen) eller medbringe dit ID. Du er ansvarlig for at opfylde alle de krav, som Leverandøren stiller. I modsat fald kan Leverandøren nægte dig adgang (eller lignende) uden at muliggøre annullering af Bestillingen, ændring af Billetterne eller hel eller delvis refundering af Bestillingsbeløbet.
  10. Kommunikation med Leverandøren. For at sikre hurtig behandling og kommunikation via leverandørens dertil beregnede kanaler skal du sende eventuelle spørgsmål, anmodninger eller bemærkninger vedrørende aftalen til Tiqets' kundeservicemedarbejdere.
  11. Leverandørens ansvar. Leverandørens ansvar i henhold til Aftalen angående de produkter eller tjenester, der leveres til dig, kan være begrænset på grundlag af Leverandørens vilkår og betingelser, der gælder for det produkt eller den tjeneste, der er relateret til Aftalen, eller i det omfang, det er tilladt i henhold til de love og bestemmelser, der gælder for Leverandøren.
 6. Fortrolighed og Tiqets-konto

  1. Privatlivsbeskyttelse som standard og indbygget databeskyttelse. Vi respekterer dit privatliv og beskyttelsen af dine personoplysninger mod uautoriseret brug. Vi kan dele dine data med Leverandøren, hvis det er nødvendigt for opfyldelsen af Aftalen. Det finder sted på betingelse af, at Leverandøren forpligter sig til at overholde vores standarder for beskyttelse af personoplysninger, der sikrer en tilstrækkelig beskyttelse af dine personlige data. Du kan få flere oplysninger i vores Privatlivspolitik. Før du afgiver din Bestilling, eller hvis du opretter en Tiqets-konto, anmoder vi dig altid om at læse og acceptere både disse vilkår og betingelser og vores privatlivspolitik.
  2. Tiqets-konto. Du behøver ikke at oprette en Tiqets-konto, før du bruger Tiqets-platformen eller for at foretage en ordre. En Tiqets-konto hjælper dig dog med at opbevare alle billetter, der er købt via os, og giver mulighed for mere effektiv ordre baseret på dine forudfyldte personoplysninger.
  3. Oprettelse og brug af en Tiqets-konto. Hvis du opretter en Tiqets-konto, accepterer du at opgive nøjagtige, fuldstændige og opdaterede oplysninger til os under og efter registreringen. Denne forpligtelse omfatter forbuddet mod at udgive sig for at være en anden reel eller fiktiv person eller at bruge en Tiqets-konto uden behørig tilladelse. Vi forbeholder os til enhver tid ret til at afvise din registrering af eller annullere en Tiqets-konto med øjeblikkelig virkning efter vores egen skønsbeføjelse, navnlig hvis du videresælger billetter til kommercielle formål. Du må kun bruge en Tiqets-konto til personlige formål. Du må hverken dele eller overdrage den til en anden fysisk eller juridisk person. Du er ansvarlig for, at beskyttelsen af din Tiqets-konto er tilstrækkelig. Dette foregår ved, at du opretter og sikrer, at en hensigtsmæssig adgangskode er hemmelig.
 7. Del kagen

  1. Deling på vores platform. Før du deler en omtale eller indhold (herunder men ikke begrænset til, billeder eller videoer) på vores platform, beder vi dig om dit samtykke til at bruge en sådan omtale eller et sådant indhold på vores platform.
  2. Kundeanmeldelser. Hvis du indsender en anmeldelse til os om dine oplevelser på Tiqets-platformen eller om dit besøg på det produkt eller den tjeneste, som billetten giver adgang til, og du giver samtykke til, at Tiqets må bruge denne anmeldelse, kan den angivne anmeldelse uploades på Tiqets-platformen med det formål at oplyse andre nuværende eller potentielle kunder om dine oplevelser. Tiqets offentliggør muligvis ikke alle anmeldelser, der bliver indsendt om et produkt. Vi offentliggør de anmeldelser, der på objektiv vis giver en samlet vurdering af produktet. Denne anmeldelse kan også uden beregning bruges til markedsførings- og salgsfremmende formål eller til forbedring af vores produkter og tjenester, (sociale) medieplatforme, nyhedsbreve, særlige kampagner, apps eller andre kanaler, der ejes, hostes, bruges eller kontrolleres af os og vores forretningspartnere.
  3. Delt indhold. Hvis du deler indhold som billeder eller videoer med os, for eksempel som tilføjelse til en omtale, bekræfter og garanterer du, at du ejer ophavsretten til eller retten til at licensere dette indhold, at indholdet er sandfærdigt, korrekt og ikke urimeligt skadeligt, og du holder os skadesløse mod eventuelle krav fra tredjeparter i denne henseende. Vi ejer eller anbefaler ikke omtaler, billeder, videoer eller andet indhold, der uploades af dig til Tiqets-platformen. Hvis du accepterer vores brug af dette delte indhold, giver du os en gratis, ikke-eksklusiv, verdensomspændende, uigenkaldelig, ubetinget ret og licens til at bruge, reproducere, vise, få reproduceret, distribuere, underlicensere, kommunikere og stille dette indhold til rådighed af os eller af vores forretningspartnere. I praksis er det mest sandsynligt, at vi bruger sådant indhold til reklamemateriale, nyhedsbreve og publikationer. Derudover giver du besøgende på Tiqets-platformen ikke-eksklusiv ret til at få adgang til og bruge dette indhold, som det er tilladt på Tiqets-platformen. Endelig accepterer du ved at uploade dette indhold det fulde juridiske og moralske ansvar for alle juridiske krav, der måtte fremsættes af tredjeparter (herunder men ikke begrænset til, arrangøren af det event, som billetten giver adgang til) på grund af vores offentliggørelse og brug af dette indhold.
 8. Endelige bestemmelser

  1. Alle vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser udgør alle vilkår og betingelser for din brug af vores platform. Den overskuelige version af disse vilkår og betingelser fungerer som en letforståelig og hensigtsmæssig oversættelse af disse vilkår og betingelser. Brugen af det produkt eller den tjeneste, som Leverandøren har stillet til rådighed for dig, er underlagt Leverandørens gældende vilkår og betingelser.
  2. Gældende lovgivning. Disse vilkår og betingelser er underlagt lovgivningen i Holland. Du er som forbruger omfattet af alle obligatoriske bestemmelser i lovgivningen i det land, hvor du er bosiddende. Intet i disse vilkår og betingelser påvirker den ret, du som forbruger har til at påberåbe dig sådanne obligatoriske bestemmelser i den lokale lovgivning. Hvis dit bopælsland er USA eller territoriet, hvor du er bosat er underlagt USA, skal disse vilkår og betingelser fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i staten Delaware og USA.
  3. Bilæggelse af tvister. Vi foretrækker selv at hjælpe dig, men du kan også indgive en klage via en tredjepart, f.eks. via Europa-Kommissionens platform for online bilæggelse af tvister (via https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/). Enhver tvist, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse vilkår og betingelser, herunder ethvert spørgsmål vedrørende deres eksistens, gyldighed eller ophør, bliver henvist til og endeligt løst ved en voldgiftsret i Amsterdam, Holland. Begge parter skal på grundlag af en aftale være enige om udpegelsen af voldgiftsmanden. Hvis (i) tvisten ikke er løst ved voldgift inden for 10 dage efter voldgiftens påbegyndelse (eller en længere periode, som parterne skriftligt aftaler), eller (ii) du afviser vores forslag om at indlede en voldgiftssag inden for 31 kalenderdage efter et sådant forslag, skal tvisten indbringes for og afgøres endeligt af de kompetente domstole i Amsterdam, Holland. Hvis dit bopælsland er USA eller territoriet, hvor du er bosat er underlagt USA, og efter et forgæves forsøg i god tro på at forhandle en uformel løsning mellem os på plads, bliver enhver tvist afgjort ved bindende voldgift administreret af American Arbitration Association ("AAA") i henhold til AAA's regler (kan findes på www.adr.org). Enhver tvist, der er udelukket fra voldgiftsaftalen, der er anført nedenfor, skal indbringes for den kompetente domstol i staten Delaware, medmindre andet er aftalt mellem os. Vi giver begge afkald på ret til en retssag med nævninge i forbindelse med tvister, der kan afgøres ved voldgift, eller til at deltage i et gruppesøgsmål eller andre kollektive retssager.
  4. Ændringer af disse vilkår og betingelser. Vi kan til enhver tid ændre disse vilkår og betingelser. Den seneste version af disse vilkår og betingelser er tilgængelig på vores websted og gælder for din Bestilling eller Tiqets-konto. Vi offentliggør alle væsentlige ændringer af disse vilkår og betingelser via de relevante kanaler.
  5. Delvis ugyldighed. Såfremt en del af disse vilkår og betingelser er eller bliver ugyldige, annulleret eller på anden måde ikke-bindende, forbliver de øvrige vilkår og betingelser, der er indeholdt heri, uændrede.
  6. Den engelske version er den officielle. Den originale engelsksprogede version af disse vilkår og betingelser kan være tilgængelig på andre sprog. I tilfælde af uenighed om indholdet eller fortolkningen af disse vilkår og betingelser eller i tilfælde af uoverensstemmelse eller afvigelse mellem den engelske version og enhver anden version af disse vilkår og betingelser på et andet sprog, er det den engelske version, der gælder, har forrang og er afgørende.

Tiqets Terms & Conditions
Version: 6.5 (1 November 2022)