Hjälp

Villkor

 1. Om oss

  1. Vilka vi är. Vi är Tiqets International B.V., ett privat företag med begränsat ansvar, organiserat enligt nederländsk lag, inkorporerat och med sin registrerade adress i Amsterdam, Nederländerna på James Wattstraat 77, 1097DL, som handlar under namnet ”Tiqets” (”Tiqets”, ”vi”, ”vår”, ”oss”). Vi är registrerade hos Handelskammaren under nummer 59620285. Vårt momsnummer är NL853573876B01. Du når oss via vår supportsida. Tiqets Inc., vår juridiska enhet i USA, är också en del av Tiqets-koncernen. Om ditt hemland är i USA så är Tiqets Inc. vårt registrerade namn som handlare.
  2. Vad vi gör: Tiqets-plattformen. Vi driver och ansvarar för plattformen som inkluderar webbplatsen www.tiqets.com, underwebbplatser, relaterade webbplatser och iOS, Android och andra applikationer (”Tiqets-plattformen”). Tiqets-plattformen är en marknadsplats online där leverantörer kan marknadsföra och erbjuda sina museer, kulturella landmärken, turistattraktioner och turer (”leverantören”). Vi hjälper besökare på Tiqets-plattformen att upptäcka och omfamna kulturella upplevelser genom att underlätta exponering för sådana leverantörers produkter och tjänster.
  3. Hur vi gör det: Tiqets som mellanhand. Vi underlättar ett avtal via Tiqets-plattformen mellan dig, kunden och leverantören ("avtalet") på uppdrag av leverantören. Vårt avtalsförhållande med dig (och förhållandet mellan dig och våra underagenter) är därför begränsat till den korrekta hänvisningen av din bekräftelse av beställningen avsedd för leverantören med vilken du vill ingå avtalet (”beställningen”) och överföringen av data vi får via våra underagenter och andra affärspartners. Tiqets är inte en arrangör eller återförsäljare av resepaket enligt direktiv (EU) 2015/2302.
 2. Dessa villkor

  1. Läs, förstå och samtycka. Dessa villkor, tillsammans med vår integritetspolicy, gäller för alla produkter och tjänster som erbjuds på Tiqets-plattformen. Genom att komma åt och använda Tiqets-plattformen bekräftar du (vilket innebär att besökaren eller användaren är en fysisk vuxen person eller en minderårig fysisk person som agerar med uttryckligt tillstånd av en vuxen fysisk person och kan ingå juridiskt bindande avtal) att du har läst, förstått och samtycker till vår integritetspolicy och dessa villkor. I förekommande fall är du ansvarig för att erkänna och följa dessa villkor av andra som besöker eller använder Tiqets-plattformen i samband med dig. Särskilda villkor kan gälla för vissa produkter och tjänster som erbjuds via Tiqets-plattformen.
 3. Vad du kan förvänta dig av oss

  1. Inget erbjudande från Tiqets eller leverantör. Informationen på Tiqets-plattformen är endast för allmänna informationsändamål och utgör inte ett erbjudande som binder Tiqets. Vid ditt val av de önskade produkterna eller tjänsterna som erbjuds av leverantören visar vi dig informationen om dessa produkter och tjänster, vilken information du kan använda för att skicka en beställning.
  2. Kvaliteten på informationen. Vi strävar efter att säkerställa en övergripande hög kvalitet på informationen som publiceras på Tiqets-plattformen, även om vi inte på något sätt garanterar att all information är korrekt, fullständig, uppdaterad, tillgänglig och skräddarsydd för specifika kundbehov. Vi kan också ändra, lägga till eller ta bort information på Tiqets-plattformen efter eget gottfinnande.
  3. Anpassade paket och paket. Om ett erbjudande på Tiqets-plattformen består av ett antal produkter (t.ex. anpassade paket eller paket) accepterar du som kund att vi erbjuder sådana underliggande produkter till dig mot de ackumulerade (justerade) detaljhandelspriserna som utgör dessa separata underliggande produkter.
  4. Rangordning av sökresultat Översikten över dina sökresultat eller andra biljettresultat som visas på Tiqets-plattformen kan rankas som standard i enlighet med ett antal parametrar. Dessa parametrar inkluderar realtidstillgänglighetsdata för biljetter, datumet för ditt besök (om det väljs), populariteten av resultat (inklusive konverteringsfrekvensen) och lönsamheten för visade resultat för Tiqets.
  5. Beställningsbelopp. Vi anger beställningens totala värde (”beställningsbeloppet”), vilket inkluderar moms, avgifter, rabatter och andra tillämpliga skatter, på betalningssidan. Särskilda villkor kan gälla för beställningsbeloppet, som visas av leverantören i produktbeskrivningen.
  6. Betalning. När beställningen är klar visar vi de tillgängliga valutorna och betalningsmetoderna i betalningsprocessen och underlättar en sådan process på uppdrag av leverantören med vår betaltjänstleverantör. Om vi, via vår betaltjänstleverantör, inte får tillstånd för din betalning av orderbeloppet, kommer vi att meddela dig att transaktionen har misslyckats.
  7. Uppfyllande av beställningen. Vi gör vårt bästa för att leverera entrébiljetterna relaterade till leverantörens produkter eller tjänster (”biljetterna”) till dig så snart som möjligt efter framgångsrik betalning av beställningen. Men om det visar sig att leverantören inte kan tillhandahålla biljetterna, har leverantören rätt att ändra eller avbryta din beställning inom 48 timmar efter lyckad betalning, varefter beloppet för beställningen återbetalas.
  8. Ansvarsbegränsning. Ansvaret för Tiqets är alltid begränsat till användningen av Tiqets-plattformen och underlättandet av avtalet och kommer aldrig att omfatta eventuella skador i samband med användningen av de produkter eller tjänster som tillhandahålls av leverantören. Eventuella skador som vi är ansvariga för kommer inte att överstiga det totala beställningsbeloppet.
  9. Ingen garanti. Vi ger dig ingen garanti eller garanti avseende (i) tillgängligheten, oavbruten funktion, kvalitet eller fullständighet av Tiqets-plattformen; (ii) informationen som ingår i Tiqets-plattformen, som endast visas i informationssyfte, inklusive tillgängligheten av biljetter, valutakurser, i synnerhet att denna information är korrekt, fullständig och uppdaterad; (iii) innehåll från tredje part eller webbplatser som kan vara tillgängliga via eller länkade till Tiqets-plattformen.
  10. Ingen garantiställning för leverantörens produkter eller tjänster. Vi tar inget ansvar för de produkter eller tjänster som erbjuds av leverantören enligt avtalet eller information om sådana produkter eller tjänster, eller de uppgifter som vidarebefordras via Tiqets-plattformen till dig av leverantören eller tredje part. Även om Tiqets-plattformen är en kurerad marknadsplats, utgör den inte och bör inte ses som en rekommendation eller godkännande av leverantörens kvalitet, servicenivå, kvalifikation eller betyg eller någon av dess produkter eller tjänster.
 4. Vad vi förväntar oss av dig

  1. Korrekta och fullständiga detaljer. De uppgifter du lämnar via oss till leverantören (inklusive men inte begränsat till namn, e-postadress, telefonnummer) måste vara korrekta och fullständiga. Leverantören kan när som helst frånträda avtalet i händelse av underlåtenhet att tillhandahålla korrekt eller fullständig information.
  2. Personlig och icke-kommersiell användning. Tiqets-plattformen görs tillgänglig för dig endast för personligt och icke-kommersiellt bruk. Detta inkluderar (men är inte begränsat till) förlitan på erbjudanden, bästa prisgarantier eller användning av rabattkoder. Du eller någon som är ansluten till dig får inte köpa, sälja, djuplänka, använda, kopiera, övervaka (t.ex. spindel, skrapa), visa, ladda ner eller reproducera någon del av Tiqets-plattformen (inklusive innehåll, information och programvara) för någon kommersiell eller konkurrenskraftig aktivitet eller syfte utan vårt uttryckliga skriftliga godkännande. Om du länkar till någon del av Tiqets-plattformen är du skyldig att ta bort en sådan länk omedelbart på vår begäran.
  3. Respektera våra immateriella rättigheter. Tiqets-plattformen skyddas av regler och förordningar med avseende på upphovsrätt, varumärke, illojal konkurrens och andra immateriella rättigheter. Allt material på Tiqets-plattformen, inklusive men inte begränsat till text, data, bilder, video, ljud, logotyper, kod och annat material, tillhör antingen oss eller är licensierat till oss. Din tillgång till och/eller användning av Tiqets-plattformen ger dig inte några immateriella rättigheter att publicera, lagra, reproducera eller på annat sätt använda någon av de immateriella rättigheterna med avseende på något material för kommersiellt eller utom det vanliga personliga användningsområdet utan uttryckligt skriftligt tillstånd. Vi ger dig en icke-exklusiv licens att använda Tiqets iOS- och Android-applikationerna, vilken licens inte kan överföras eller underlicensieras och tillhandahålls dig under förutsättning att du följer dessa villkor.
  4. Inga ändringar av biljetterna. Det är strängt förbjudet att göra några ändringar i (en kupong för) en biljett, vare sig digitalt eller fysiskt. Detta förbud gäller men är inte begränsat till ändringar av datum, tidslucka, plats, sittplats, bokningsnummer, QR-kod och/eller streckkod för biljetten. Om några förbjudna ändringar eller modifieringar har gjorts i en biljett kommer biljetten att bli ogiltig och ditt inträde till upplevelsen kommer att nekas. Du kommer inte att ha någon rätt till ersättning.
 5. Ditt avtal med leverantören

  1. Beställningen är bindande i 48 timmar. Du bekräftar att du är bunden till beställningen under en period av 48 timmar från tidpunkten för din beställning. Under denna period har leverantören, efter eget gottfinnande, möjlighet att acceptera eller avvisa beställningen och ingå ett avtal med dig.
  2. Betalning av beställningsbeloppet. Varje beställning kräver betalning av dig av beställningsbeloppet till leverantören med vilken du ingår avtalet. Tiqets inkasserar beställningsbeloppet i leverantörens namn och för leverantörens räkning.
  3. Bindande avtal. Avtalet är bindande mellan dig och leverantören när beställningen accepteras av leverantören, vilket framgår av ditt mottagande av beställningsbekräftelsen via e-post och kvitto på biljetter som du får från oss.
  4. Ingen lagstadgad ångerrätt. Den lagstadgade juridiska reflektionsperioden och ångerrätten (som ingår i EU-direktivet om distansförsäljning) gäller inte för avtal om tjänster som ska utföras på ett visst datum eller inom en viss period, inklusive biljetter som erbjuds via Tiqets-plattformen.
  5. Avbokningar, ändringar och återbetalningar. När Avtalet är bindande mellan dig och leverantören ska din begäran om ändring av datum eller tid för biljetterna, annullering av avtalet eller en fullständig eller partiell återbetalning av beställningsbeloppet riktas till, och kan underlättas efter leverantörens eget gottfinnande. Det finns ingen lagstadgad skyldighet att tvinga leverantörer att underlätta en sådan begäran. De tillämpliga möjligheterna i samband med avbokningar meddelas av leverantören via produktbeskrivningen på Tiqets-plattformen och e-postmeddelandet relaterat till leveransen av biljetterna som skickades till dig. Om det beviljas av leverantören kan avbokningar, ändringar eller förfrågningar behandlas via Tiqets. Återbetalningar kan begäras fram till 28 dagar efter biljetternas giltighetsdatum.
  6. Force majeure-händelser. Leverantören kan frånträda avtalet med omedelbar verkan i händelse av extrema väderförhållanden, incidenter, strejker eller händelser eller åtgärder som kan påverka genomförandet av avtalet, i vilket fall beställningsbeloppet återbetalas.
  7. Leverantörsvillkor. Dessa villkor inkluderar leverantörens villkor och gäller för avtalet. Ytterligare villkor kan gälla för användning av produkten eller tjänsten som tillhandahålls i samband med avtalet. Dessa villkor för leverantören gäller också för beställningar via Tiqets dotterbolag eller andra partners. För eventuella frågor i detta avseende föreslår vi att du kontaktar våra kundtjänstmedarbetare. Genom att acceptera våra villkor bekräftar du också att du har läst, förstått och samtyckt till de tillämpliga villkoren som åläggs av leverantören.
  8. Användning av biljetten. Använd de biljetter du köper via oss på det datum och den tid som anges på biljetten och endast för dig själv och de familjemedlemmar, vänner, kollegor eller andra följeslagare för vilka du gjorde beställningen. Kommersiell återförsäljning av biljetter är inte tillåten och resulterar i att biljetter ogiltigförklaras.
  9. Krav som ställs av leverantören. Avtalet kan kräva att du, bland annat, är närvarande vid en viss tidpunkt, bär en viss outfit, följer vissa hygieniska standarder, för att säkerställa lämplig försäkring (som inte ingår i avtalet) eller ta med din ID-handling. Du är ansvarig för att uppfylla alla krav som ställs av leverantören, i annat fall kan leverantören neka dig åtkomst (eller liknande) utan att underlätta annulleringen av beställningen, ändringen av biljetterna eller hela eller delvis återbetalning av beställningsbeloppet.
  10. Kommunikation med leverantören. För att säkerställa snabb bearbetning och kommunikation via leverantörens dedikerade kanaler kommer eventuella frågor, förfrågningar eller synpunkter som du kan ha i samband med avtalet att meddelas av dig till Tiqets kundtjänstombud.
  11. Leverantörens ansvar. Leverantörens ansvar enligt avtalet för de produkter eller tjänster som tillhandahålls dig kan begränsas baserat på leverantörens villkor som gäller för produkten eller tjänsten relaterad till avtalet eller i den utsträckning det är tillåtet enligt de lagar och förordningar som gäller för leverantören.
 6. Integritet och Tiqets-konto

  1. Integritet som standard och genom design. Vi respekterar din integritet och skyddar dina personuppgifter mot obehörig användning. Vi kan dela dina uppgifter med leverantören om det krävs för prestanda enligt avtalet och villkorat av leverantörens åtagande att följa våra integritetsstandarder som säkerställer adekvat skydd av dina personuppgifter. Se vår integritetspolicy för mer information. Innan du gör din beställning eller om du skapar ett Tiqets-konto ber vi dig alltid att läsa och acceptera både dessa villkor och vår integritetspolicy.
  2. Tiqets-konto. Du behöver inte registrera dig för ett Tiqets-konto innan du använder Tiqets-plattformen, eller för att göra en beställning. Men ett Tiqets-konto hjälper dig att spara alla biljetter som köpts via oss och möjliggör effektivare beställning baserat på dina förifyllda personuppgifter.
  3. Skapande och användning av Tiqets-konto. Om du skapar ett Tiqets-konto samtycker du till att ge oss korrekt, fullständig och aktuell information vid och efter registreringen. Denna skyldighet inkluderar förbudet att utge sig för att vara en annan verklig eller fiktiv person, eller att använda ett Tiqets-konto utan lämpligt tillstånd. Vi förbehåller oss rätten att vägra din registrering av eller att avbryta ett Tiqets-konto när som helst med omedelbar verkan efter eget gottfinnande, särskilt om du säljer biljetter för kommersiella ändamål. Användningen av ett Tiqets-konto är personlig, kan inte delas och kan inte tilldelas en annan fysisk eller juridisk person. Du är ansvarig för ett adekvat skydd av ditt Tiqets-konto genom att skapa och säkerställa konfidentialitet för ett lämpligt lösenord.
 7. Att dela är att bry sig

  1. Dela på vår plattform. Innan du delar en recension eller ett innehåll (inklusive men inte begränsat till bilder eller videor) på vår plattform, ber vi dig om ditt samtycke att använda sådan recension eller innehåll på vår plattform.
  2. Kundrecensioner. Om du delar en recension med oss om dina erfarenheter med Tiqets-plattformen eller om ditt besök på produkten eller tjänsten som biljetten ger tillgång till och du samtycker till Tiqets användning av denna recension, kan den färdiga recensionen laddas upp på Tiqets-plattformen i syfte att informera andra faktiska eller potentiella kunder om dina erfarenheter. Det kan hända att Tiqets inte kan publicera alla recensioner som den får om en produkt; vi publicerar recensioner som gör rättvisa åt produktens övergripande betyg. Denna recension kan också användas gratis för marknadsföring och marknadsföring eller för att förbättra våra produkter och tjänster, (sociala) medieplattformar, nyhetsbrev, speciella kampanjer, appar eller andra kanaler som ägs, värd, används eller kontrolleras av oss och våra affärspartners.
  3. Delat innehåll. Om du delar innehåll såsom bilder eller videor med oss, till exempel i en recension, intygar och garanterar du att du äger upphovsrätten eller rätten att licensiera till detta innehåll, innehållet är sanningsenligt, korrekt och inte orimligt skadligt och du ersätter oss och håller oss skadeslösa mot eventuella anspråk från tredje part i detta avseende. Vi äger eller stöder inte recensioner, bilder, videor eller annat innehåll som laddas upp av dig till Tiqets-plattformen. Om du samtycker till vår användning av detta delade innehåll, ger du oss en gratis, icke-exklusiv, världsomspännande, oåterkallelig, ovillkorlig rätt och licens att använda, reproducera, visa, reproducera, distribuera, underlicensiera, kommunicera och göra tillgängligt detta innehåll av oss eller av våra affärspartners. I praktiken är det troligt att vi använder sådant innehåll för reklammaterial, nyhetsbrev och publikationer. Dessutom ger du besökare på Tiqets-plattformen den icke-exklusiva rätten att få tillgång till och använda detta innehåll som är tillåten på Tiqets-plattformen. Slutligen, genom att ladda upp detta innehåll accepterar du fullt juridiskt och moraliskt ansvar för alla juridiska anspråk som görs av någon tredje part (inklusive, men inte begränsat till, arrangören av evenemanget som biljetten ger tillgång till) på grund av vår publicering och användning av detta innehåll.
 8. Slutbestämmelser

  1. Alla villkor. Dessa villkor representerar alla villkor för din användning av vår plattform. Den transparenta versionen av dessa villkor fungerar som en tillgänglig och rimlig översättning av dessa villkor. Användningen av produkten eller tjänsten som tillhandahålls av leverantören är föremål för leverantörens tillämpliga villkor.
  2. Tillämplig lag. Dessa villkor regleras av lagarna i Nederländerna. Som konsument omfattas du av alla obligatoriska bestämmelser i lagen i det land där du är bosatt. Ingenting i dessa villkor påverkar dina rättigheter som konsument att förlita sig på sådana obligatoriska bestämmelser i lokal lagstiftning. Om ditt bosättningsland eller etableringsland är USA, kommer dessa villkor att tolkas i enlighet med lagarna i delstaten Delaware och USA.
  3. Tvistlösning. Vi föredrar att hjälpa dig direkt, men du kan också lämna in ett klagomål via en tredje part, till exempel Europeiska kommissionens plattform för tvistlösning online (via https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/). Eventuella tvister som uppstår ur eller i samband med dessa villkor, inklusive eventuella frågor om deras existens, giltighet eller uppsägning, kommer att hänvisas till och slutligen lösas genom skiljedom i Amsterdam, Nederländerna. Skiljemannen ska komma överens om detta i samförstånd. Om (i) tvisten inte löses genom skiljeförfarande inom 10 dagar från det att skiljeförfarandet inleddes (eller en sådan ytterligare period som parterna kommer överens om skriftligen), eller (ii) du avvisar vårt förslag att delta i ett skiljeförfarande inom 31 kalenderdagar efter ett sådant förslag, ska tvisten hänvisas till och slutligen lösas av de behöriga domstolarna i Amsterdam, Nederländerna. Om ditt bosättningsland eller etableringsland är i USA och efter en god tro men misslyckade försök att förhandla fram en informell lösning mellan oss, kommer alla tvister att lösas genom bindande skiljeförfarande som administreras av American Arbitration Association (”AAA”) enligt reglerna i AAA (tillgänglig via www.adr.org). Eventuella tvister som är undantagna från skiljedomsavtalet som anges nedan måste föras till behörig domstol i delstaten Delaware om vi inte kommer överens om något annat. Vi avstår båda från rätten till en rättegång av juryn för skiljbara tvister eller att delta i en grupptalan eller annat representativt förfarande.
  4. Ändringar av dessa villkor. Vi kan när som helst ändra dessa villkor. Den senaste versionen av dessa villkor är tillgänglig på vår hemsida och gäller för ditt beställnings- eller Tiqets-konto. Vi kommer att publicera alla väsentliga ändringar av dessa villkor via lämpliga kanaler.
  5. Delvis ogiltighet. Om någon del av dessa villkor är eller blir ogiltig eller på annat sätt icke-bindande, kommer de andra villkoren som ingår här att förbli opåverkade.
  6. Den engelska versionen är officiell. Den ursprungliga engelskspråkiga versionen av dessa villkor kan vara tillgänglig på andra språk. I händelse av tvist om innehållet eller tolkningen av dessa villkor eller inkonsekvens eller avvikelse mellan den engelska versionen och någon annan språkversion av dessa villkor, gäller den engelska versionen, råder och är avgörande.

Tiqets Terms & Conditions
Version: 6.6 (5 December 2023)