Βοήθεια

Πράγματα να κάνεις στην περιοχή στη Σικελία

Ανακάλυψε το Επιμελητήριο Τεχνών, το θησαυροφυλάκιο της Ιταλίας. Γλιστρώντας ανάμεσα στα κανάλια ή εξερευνώντας τον εξαίσιο παράδεισο του φαγητού, η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Γεια σας, Βενετία, Βερόνα και Πάδοβα!